Jauniešu brīvprātīgais darbs sociālā kapitāla kontekstā. Lauku teritoriju specifika

  NosaukumsJauniešu brīvprātīgais darbs sociālā kapitāla kontekstā. Lauku teritoriju specifika
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsMaslova, Madara
  Oriģināla radīšanas gads2014
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Katras demokrātiskas valsts vērtība ir tās iedzīvotāji. Nozīmīgs, labklājību veicinošs process ir līdzdalība, kura realizācijas iespēja s, neatkarīgi no ģeogrāfiskajiem aspektiem, jānodrošina visos reģionos. Sociālais kapitāls ir nemateriāls resursu kopums, kas līdzdalības procesā tiek iegūts un uzturēts. Normas, sociālie tīkli, uzticība sociālā kapitāla ietvaros tiek attīstīti kā būtisks veselīgas sabiedrības funkcionēšanas nosacījums un tāpēc valsts interesēs ir tā īstenošana. Brīvprātīgais darbs ir sasaiste starp iedzīvotāju un sociālo kapitālu. Mūsdienās grūti nosaukt nozari, kurā brīvprātīgais darbs nebūtu sastopams, un organizācijas, valsts un pašvaldības iestādes aicina sadarboties, attīstot personīgo kompetenci, realizējot savas, organizācijas un sabiedrības vajadzības. Līdz ar Eiropas brīvprātīgo gadu, vairākas valstis ir pieņēmušas atsevišķu likumu tā regulējumā. Latvijā vēl notiek darbs pie likumprojekta izstrādes. Brīvprātīgais darbs lauku teritorijās ir aktuāla tēma ņemot vērā tā iekļaujošo dabu, aspektus, kas var palīdzēt sabiedrībai justies vienotākai, pakalpojumu pieejamības jautājumos līdzvērtīgākai pilsētvidei. Jaunietim Lat vijas lauku apvidos, kā definētai grupai ar mazākām iespējām, brīvprātīgais darbs ir jo īpaši nozīmīgs nepieciešamā atbalsta nodrošināšanai. Atsaucoties uz jauniešu brīvprātīgā darba izplatību ārvalstīs, tā pozitīvo vērtējumu; atsaucoties uz brīvprātīgo darbu kā lauku reģionu attīstības iespēju un Latvijas neskaidro situāciju brīvprātīgā darba likumdošanā un arī realizācijā, autores prāt, tēma ir izpētei aktuāla.

  Angļu

  The title of thesis is „Youth Volunteering in the Context of Social Capital. Specific ity of Rural Areas”. Aim of thesis is to explore expressions of social capital in young people volunteering in rural areas. Thesis focuses on social network, norms and trust as most important parts of social capital and on civic participation for achieving that. It is cruical to address these issues because participation of youth is affecting aspect of development of rural areas and volunteering may be successful solution for young people what offer from social exclusion and often related to rural areas. Moreover, the youth volunt eering can affect rural society at all, if look at aspects such as agents of socialization, regional identity and others. The t hesis consists of four chapter. The first chapter includes theoretical framework of social capital and author own making definiti on. The second chapter introduces to the international and local (Latvia) situation of volunteering. In chapter are also describe d differences between formal, informal volunteering and it ref lection to rural and urban area. The third part is devoted to stu dying all sides together – youth, volunteer, rural and social capital in one complex and to analysing enviroment of influence to possibilities of participation. The fourth chapter practically examines volunteering as tool for stability of social capital fo r youth. Is used qualitative researh method – focus group. Total number of focus group s are three. In order to accomplish the aim, the thesis examines information from books and internet resources, as well as information from focus group s . The thesis con sists of 83 pages and seven appendixes.

  loading_gif