Vācu un amerikāņu kultūru specifisko atšķirību salīdzinoša analīze

  NosaukumsVācu un amerikāņu kultūru specifisko atšķirību salīdzinoša analīze
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsMegne, Agnese
  Oriģināla radīšanas gads2014
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Tēmas izvēli noteica galvenokārt autores interese par dažādām kultūrām un to specifiskajām atšķirībām, kas atspoguļojas gan cilvēku uzvedībā, gan citās dzīves jomās. Bakalaura darba autorei studiju gaitā radās iespēja ERASMUS programmas ietvaros piecus mēnešus studēt Vācijā, paralēli teorētiskajām zināšanām iegūstot neatsveramu pieredzi saskarsmē ar citām kultūrām. Šī personiskā pieredze vēl vairāk padziļināja vēlmi iepazīt un izprast kultūru ietekmi uz cilvēkiem. Iepriekšējais kursa darbs tika veltīts vācu, čehu un franču kultūru specifisko pazīmju analīzei. Šajā pētījumā autore vēlējās izmantot studiju gaitā starpkultūru komunikācijas teorijas kursos iegūtās zināšanas, papildinot pētīto kultūru spektru ar amerikāņu kultūru.

  loading_gif