Martina Hekmansa lugas „Das wundervolle Zwischending” tulkojums latviešu valodā

  NosaukumsMartina Hekmansa lugas „Das wundervolle Zwischending” tulkojums latviešu valodā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsOzols, Mikus
  Oriģināla radīšanas gads2014
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Bakalaura darba nosaukums un tēma ir „Martina Hekmansa lugas „Das wundervolle Zwischending” tulkojums latviešu valodā. Bakalaura darba mērķis ir kvalitatīvs šīs lugas tulkojums latviešu valodā. Lugu vācu valodā sarakstījis 1971.gadā dzimušais vācu rakstnieks un dramaturgs Martins Hekmanss (Martin Heckmanns). Hekmanss ir viens no vairāk uzvestajiem laikmetīgajiem dramaturgiem Vācijā, un viņš ir atzīts arī par vienu no labākajiem jaunās paaudzes dramaturgiem. Luga pirmo reizi uzvesta 2005.gada 10. februārī Hannoverē. Ar tulkošanu cilvēki ir nodarbojušies jau no cilvēces pirmsākumiem, tomēr interesants ir fakts, ka tikai Renesanses laikā vācu teologs un profesors Mārtiņš Luters (Martin Luther, 1483.-1546.g.) izsaka viedokli, ka tulkam ir jātulko tā, kā tiek runāts attiecīgajā mērķa valodā, nevis kā nosaka avota valoda. Turklāt Lutera laikabiedrs Roterdamas Erasmus (Desiderius Erasmus Roterodamus, 1469.-1536.g) saka, ka attiecībā uz tulkošanu svarīga ir teksta filoloģiski-vēsturiskā analīze. Tulkam un tulkotājam ir jāiedziļinās un jāanalizē teksts, ko viņš tulko. 19.gs izcilais vācu literāts un romantiķis Gēte (Johann Wolfgang von Goethe, 1749.-1832.g.) uzskatīja, ka tulkotājam jācenšas izprast svešās kultūras un valodu zīmes, tādejādi panākot pilnīgu vienotību ar oriģinālo tekstu. Interlineārais tulkojums ļauj tulkotāja darbam būt nevis vairs tikai tiltam, kas savieno lasītāju ar oriģinālu, bet gan jau pilnīgai pieejai oriģinālam. Tulkošanas attīstība ir kā centiens veidot jaunu Bābeli. Tulkošanai ir jāveicina sapratne starp kultūrām un valodu sistēmām.

  Vācu

  Das Ziel der Bachelorarbeit “„Translation in Latvian of play „Das wundervolle Zwischending” by Martin Heckmanns” von dem Studenten des 4.Studienjahres Mikus Ozols ist, eine hochwertige Übersetzung ins Lettische des Theaterstückes von Martin Heckmanns „Das wundervolle Zwischending“ zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, waren verschiedene Quellen von Übersetzungstheorie gesammelt und analysiert. Ein paar von Wissenschaftlern sind Susan Bassnett, Werner Koller und Andrejs Veisbergs. Dabei war auch das Theaterstück mit der Hilfe von Textanalysemodell von Christiane Nord analysiert. Die Bachelorarbeit ist in 3 Teile gegliedert. Im ersten Teil wird mit Martin Heckmanns bekannt gemacht. Der zweite Teil gibt einen kurzen Überblick über die Theorie und Geschichte des Übersetzens. Im zweiten Teil gibt es noch die Theatersücksanalyse und auch Erklärung der Problempunkte, die schwär zu übersetzen war. Der dritte Teil gibt die komplette Übersetzung des Theaterstücks „Das wundervolle Zwischending“ ins Lettisch. Das übersetzte Theaterstück kann später aufgeführt werden, als Teil von einem Kunstfestival.

  Angļu

  The aim of the bachelor paper „Translation in Latvian of play „Das wundervolle Zwischending” by Martin Heckmanns” by (4th year student) Mikus Ozols is to create a purposeful translation of the theater play „Das wundervolle Zwischending”. To accomplish this aim were collected and analyzed different sources of translation theories. Some of scientists include Susan Bassnett, Andrejs Veisbergs, and Werner Koller. Furthermore the play was analyzed using text-analysis model made by German translation studies scholar Christiane Nord. The paper consists of three parts. In the first part the author introduces with the play-writer Martins Heckmanns. The second part gives a brief layout of translation history and theories regarding drama-text, additionally the analysis of the play is given and the described the problematic parts in the translation process. The third part gives the full translation of the play in Latvian. This paper can be used as material for translating lecture purpose as to support understanding of translation process, plus the translation of the play can be staged as a part of an art festival.

  loading_gif