Hipsteru subkultūras kultūrspecifiskās identitātes izpausmes Berlīnē un Rīgā

  NosaukumsHipsteru subkultūras kultūrspecifiskās identitātes izpausmes Berlīnē un Rīgā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsPabērza, Alise
  Oriģināla radīšanas gads2014
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Tēmas izvēles pamatojums: Tēmas izvēli noteica vairāki faktori. Pirmkārt, to ietekmēja autores interese par hipsteru subkultūru kā tādu, kā arī veicinošais faktors – gadu ilga uzturēšanās Berlīnē, kur pastāvīgi nācās saskarties ar hipsteriem un dažādām hipsteru subkultūras izpausmēm. Otrkārt, bakalaura studiju specializācijas Starpkultūru sakaru Latvija – Vācija ietvaros autore apguva teorētiskos kursus saistībā ar kultūras antropoloģiju, starpkultūru komunikācijas teoriju un šo humanitāro zinātņu pētniecības metodēm. Līdz ar to autorei ir pieejama teorētiskā bāze, kuru varētu izmantot atsevišķu kultūras grupu (subkultūru) pētīšanai, kultūru atšķirību analīzei un salīdzināšanai.

  Vācu

  Mit Hilfe des Zwiebeldiagramms von Geert Hosftede wurden in dieser Bachelorarbeit die Äußerungen der Identität der Hipster-Subkultur in Berlin und in Riga erforscht. Die Bachelorarbeit hat folgende Bestandteile – Einführung, 5 Kapiteln und Unterkapiteln, Zusammenfassung und Schlussfolgerungen. Das Ziel der Bachelorarbeit war es, die Hipster-Subkultur mit Hilfe der Forschungsmethoden der interkulturellen Kommunikation zu erforschen. Um das Ziel zu erreichen, wurden von der Autorin die folgenden Aufgaben gestellt: Eigenschaften und Erscheinungsformen der Hipster-Subkultur in Berlin und Riga erklären, spezifische Äußerungen der deutschen und lettischen Kultur in dieser Subkultur identifizieren, Unterschiede zwischen den subkulturellen Gruppen suchen, eine Systematisierung bzw. Analyse auf Grund des Zwiebeldiagramms von Geert Hofstede durchführen – d. h. eine Klassifizierung der Symbole, Helden, Rituale und Werte der jeweiligen Hipster-Subkultur. Diese Forschung gibt die Möglichkeit, die Rolle der Identität in der Kultur, charakteristische Elemente in der Hipster-Subkultur und ihre Bedeutung zu erkennen. Die Perspektive dieser Bachelorarbeit ist es, Ausdrucksformen der Identität in der Subkultur und Stereotypen der Hipster-Subkultur zu studieren.

  Angļu

  In this bachelor’s thesis, the manifestations of the hipster subculture in Berlin and Riga were studied by using G. Hofstede’s “Onion diagram”. The thesis consists of an Introduction, 6 chapters with several subchapters, as well as Conclusions and Thesis. The aim of this bachelor’s thesis is to study the hipster subculture, using intercultural communication study methods. To reach the aim, specific tasks were posed – to clarify the characteristic features of hipster subculture in Berlin and Riga, to cast light on specific German and Latvian cultural features in this subculture, to findout if there are differences between the two subculture groups, and to carry the analysis out with the help of the “Onion diagram” – the classification of symbols, heros, rituals and values. This study depicts the role of identity in culture, as well as the most common charecteristics of hipster subculture and their meaning. This work presents future perspectives in studying manifestations of identity in subcultures as well as stereotypes about the hipster subculture.

  loading_gif