Reklāma kā valdības komunikācijas līdzeklis eiro ieviešanas procesā Latvijā

  NosaukumsReklāma kā valdības komunikācijas līdzeklis eiro ieviešanas procesā Latvijā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsSimanoviča, Lauma
  Oriģināla radīšanas gads2014
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Tēmas nosaukums ir Reklāma kā valdības komunikācijas līdzeklis eiro ieviešanas procesā Latvijā. Bakalaura darba galvenais mērķis ir aplūkot Latvijas valdības komunikācijas pamatprincipus un stratēģijas; izzināt Latvijas valdības darbības mērķus eiro ieviešanas procesā un izpētīt, kā reklāma tiek pielietota valdības komunikācijā ar sabiedrību, lai nodrošinātu pietiekamu informētību par jauno valūtu. Tiek aplūkotas jēdzienu teorētiskās bāzes; valdības un eiro stratēģijas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kā arī pētīti un analizēti drukātie un digitālie mediji. Latvijas valdības galvenais mērķis bija informēt un izglītot sabiedrību par eiro ieviešanas praktiskajiem aspektiem, rūpējoties, lai komunikācijas valoda būtu īsa un kodolīga, bet ar spēju aptvert galvenos eiro aspektus. Tika secināts, ka izmantojot integrēto mārketinga komunikāciju izdevies sasniegt iecerētos mērķus, un izplatītā reklāma efektīvi nodrošināja visas sabiedrības informētību par sociāli un ekonomiski svarīgo notikumu Latvijā – eiro ieviešanu.

  Angļu

  The theme is: Advertising as means of communication of the government in the process of adopting the euro in Latvia. The most important aim is to look at the Latvian government communications principles and strategies; to find out main government operational objectives of the introduction of the euro process and investigate how advertising is applied to government communication with the public, in order to ensure a sufficient awareness of the new currency. Is dealt with the concept of the theoretical base; the government and euro strategies to achieve the aims, and have been studied and analyzed print and digital media. The government’s main aim was to inform and educate the public on the practical aspects of introducing the euro, taking care, that communication language should be short and succinct, but with the ability to cover the main aspects of the euro. The conclusion shows, that by using the integrated marketing communication managed to achieve their goals, and the widespread advertising of effectively ensured all public awareness of socially and economically important events in Latvia - the introduction of the euro.

  loading_gif