Mūsdienu sievietes identitāti ietekmējošie faktori Ingas Gailes lugu „Āda” un „Trauki” iestudējumos

  NosaukumsMūsdienu sievietes identitāti ietekmējošie faktori Ingas Gailes lugu „Āda” un „Trauki” iestudējumos
  Publikācijas tipsMaģistra darbi
  AutorsBogustova, Anna
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes
  Atslēgvārdswoman’s identity, stagings of Inga Gaile’s plays „Āda” and „Trauki”, factors influencing woman’s identity, changes in woman’s identity

  Latviešu

  Sievietes identitāti lielā mērā nosaka kultūra, kurā tā dzīvo. Identitātes veidošanos jau no sievietes dzimšanas brīža ietekmē neskaitāmi nozīmīgi un ne tik nozīmīgi ārēji faktori. Laika posmā, kopš pagājušā gadsimta vidus, sievietes identitāte ir pieredzējusi ļoti uzskatāmas pārmaiņas. Sieviete vairs nav pasīvs sabiedrības loceklis, kas savu dzīvi velta noteikta, sievietes dzimuma lomai atbilstoša, plāna pildīšanai. Sieviete ir kļuvusi par aktīvu indivīdu, kas apzinās sevi, savas iespējas un dzīves mērķus. Izmaiņas sievietes identitātē nopietni ietekmējušas arī sieviešu un vīriešu dzimumu pārstāvju savstarpējās attiecības. Šodien iemesli ciešu attiecību veidošanai lielā mērā atšķiras no tiem, kādi tie bija agrāk. Lielākā daļa indivīdu sākotnēji cenšas iegūt savu neatkarību un tikai tad veidot attiecības ar otru. Sievietes beidzot ir apzinājušās savu spēju un vēlmi būt neatkarīgām. Papildus neatkarību tieši attiecību veidošanas procesā viņām ļauj izjust savas seksualitātes apzināšanās, kas arī ir viena no mūsdienu sievietei raksturīgām pazīmēm. Sievietes ir kļuvušas daudz brīvākas un atklātākas savos uzskatos par seksualitāti. Viņas ir iemācījušās attīstīt to un izmantot tās sniegtās iespējas savā labā. Vēl kādu mūsdienu sievietes dzīvi ļoti nozīmīgu daļu aizņem rūpes par izskatu. Vēlme atbilst sabiedrības izskata standartiem un sasniegt pēc iespējas labākus rezultātus šajā jomā nereti aizēno sieviešu iespējas un panākumus citās dzīves sfērās. Visi iepriekš minētie faktori tiešā veidā ietekmē sievietes identitātes veidošanos. Mūsdienu sabiedrībā tie ir īpaši aktuāli un to ietekme savā ziņā atšķir mūsdienu sievietes no citos laikmetos dzīvojošo sieviešu dzimuma pārstāvēm. Tā kā identitāte veidojas ietekmējoties no kultūras, būtu interesanti noskaidrot kā tieši latviešu kultūra veido mūsdienu Latvijā dzīvojošo sieviešu identitāti. Lai mēģinātu to izprast, kaut vai tikai no vienas autores skatu punkta, šajā darbā tiek analizēti divi mūsdienīgi latviešu dramaturģijas iestudējumi, kuri apskata sievietes lomu šodienas sabiedrībā. Abos iestudējumos tiek mēģināts atrast pazīmes, kas liecina par mūsdienu sabiedrības ietekmi uz to varoņu identitāšu veidošanos.

  Angļu

  The present paper „Affecting Factors to the Identity of a Modern Day Woman in Stagings of Inga Gaile’s Plays „Āda” and „Trauki”” is devoted to the research of the most topical factors influencing modern woman’s identity. It determines and analyses these factors in the stagings of Inga Gaile’s plays „Āda” and „Trauki”. Alongside the research of identity factors such as attachment styles, romantic relationship with men, woman’s sexuality and role of appearance in woman’s life are being examined. The paper looks at how these factors play into the lives of the main characters of the plays „Āda” and „Trauki” and what effect they have. The main conclusions discuss the significance of change in a woman’s identity in the past 50 years and the impact society has on the development of woman’s identity.

  loading_gif