Orķestris kultūras diplomātijā: Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē kultūras programmas piemērs

  NosaukumsOrķestris kultūras diplomātijā: Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē kultūras programmas piemērs
  Publikācijas tipsMaģistra darbi
  AutorsFreimane, Baiba
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes
  Atslēgvārdsorchestra, classical music, cultural diplomacy, foreign policy, culture programme, audience

  Latviešu

  Lai gan viens no 20. gadsimta ievērojamākajiem komponistiem Arnolds Šēnbergs 1946. gadā rakstīja, ka mūzikā „nav stāsta, nav tēmas, nav objekta, nav morāles, tai nepiemīt ne filozofisku, ne morālu vērtību, kas varētu patikt vai ko varētu ienīst,” tādējādi uzsvērdams mūzikas kā „tīras” mākslas būtību, tomēr jāpiekrīt tiem, kas apgalvo, ka „mūzikas pasaule var tikt iepīta politikā un otrādi”. Ļoti plašajā mūzikas un politikas kopīgo kontekstu lokā ir saskares punkts, kur valstu valdības, tiecoties realizēt ārpolitiskus mērķus un veidot savu tēlu, vēršas pie atbalsta mūzikā. „Kultūras diplomātijas” jēdziens šobrīd Latvijā ir aktuālāks nekā līdz šim, jo Latvijas kā prezidējošās Eiropas Savienības Padomes valsts pusgadā līdzās politiskajai dienaskārtībai tiek realizēta līdz šim plašākā Latvijas kultūras reprezentācija ārvalstīs. Tas sniedz iespēju pievērsties kultūras diplomātijas prakses pētniecībai, jo līdz šim tā lielākoties skatīta teorētiski un analizēta kultūras diplomātijas jēdzieniskā un institucionālā izpratne3, bet empīriski pētījumi par atsevišķiem kultūras diplomātijas pasākumiem nav plaši pieejami. Tā kā autores interese ir izzināt orķestra kā institucionālas vienības un mūzikas izpildītāja lomu daudzveidīgajos mākslas un sabiedrības procesos, fakts, ka Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (LPESP) kultūras programmā iesaistīti vairāki Latvijas orķestri, motivēja maģistra darba tēmas izvēli.

  Angļu

  The idea of the master thesis is based on the evolving concept of culture diplomacy as an important tool of foreign and cultural policy for strengthening the presence of the state on international stage. In order to reveal the problematics of cultural diplomacy in Latvia, a concrete musical organization –the institution of classical orchestra – was analyzed within the concept of Latvian culture diplomacy. Thesis statement: As orchestra music concerts play an unique role in cultural diplomacy, it can be considered an important component of the Latvian culture diplomacy. Research question: To research the diplomatic potential of an orchestra and to specify the role of orchestra and its characteristics in cultural diplomacy while analyzing the fulfilment of criteria of culture diplomacy. The theoretical base of this research consists of inspecting the theory related to cultural diplomacy, culture relations, orchestra audience, and musicology. At the first stage of empiric analysis it was found that regardless of the fact that that a strategic cultural diplomacy policy is absent within the state policy, a function similar to culture relations has been delegated to orchestras, but the only attempts to carry out cultural diplomacy can been noted in the frame of EU initiatives. Therefore the case study analysis of this research work consists of inspecting the participation of the four state orchestras in the cultural programme of the Latvian Presidency of the Council of the European Union, coming to a conclusion that the orchestra plays an important role of presenting Latvian culture abroad.

  loading_gif