„Rīga 2014” programma kā valsts publiskās un kultūras diplomātijas īstenošanas instruments

  Nosaukums„Rīga 2014” programma kā valsts publiskās un kultūras diplomātijas īstenošanas instruments
  Publikācijas tipsMaģistra darbi
  AutorsGūtmane, Elīna
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes

  Latviešu

  Maģistra darba tēma „Rīga 2014” programma kā valsts publiskās un kultūras diplomātijas īstenošanas instruments” ir aktuāla Latvijas publiskās un kultūras diplomātijas jomas attīstībai un pašreizējās situācijas un apstākļu konstatēšanai. Pētījums ir izstrādāts, lai aktualizētu tēmu par kultūras un mākslas pasākumu nozīmīgumu valsts publiskās un kultūras diplomātijas īstenošanā. Darba aktualitāte akcentējama tajā, ka Latvijas pētnieciskajā darbībā publiskās un kultūras diplomātijas jomā ir veikti salīdzinoši maz pētījumu, turklāt Eiropas kultūras galvaspilsētas notikums, nesenās norises dēļ, ir ļoti aktuāls līdz šim maz esošu pētījumu dēļ. Pētījumā paralēli lietoti jēdzieni publiskā un kultūras diplomātija, kas tādējādi akcentē šo abu jomu ciešo saikni. Kā tas akcentēts darba teorētiskajā daļā, jēdzieni publiskā diplomātija un kultūras diplomātija nav viennozīmīgi, tādēļ arī to lietojums atšķiras. Diplomātiskās prakses attīstības rezultātā, bieži kultūras diplomātija netiek izcelta atsevišķi un tiek skaidrota kā publiskās diplomātijas īstenošanas paņēmiens, tomēr autore savā maģistra darbā abus jēdzienus lieto paralēli, lai izceltu kultūras diplomātijas nozīmību un uzsvērtu tās ciešo saikni ar publisko diplomātiju.

  Angļu

  Master thesis „Riga 2014 program as implementation instrument of nations public and cultural diplomacy” has been done to research how title of European Capital of Culture has influenced nations public and cultural diplomacy through publications of internet mass media. In the beginning of work author has highlighted aim which is – to explore how initiative of European Capital of Culture has fulfilled aims and challenges of Latvia’s public and cultural diplomacy. To reach the aim, during the work according to researches of several international relations, diplomatic relations and media-diplomacy interrelation specialists author has made the theoretical framework of diplomacy, public diplomacy and cultural diplomacy. As well the theoretical part consists with a chapter dedicated to diplomacy-media questions and for deeper and comprehensive understanding of diplomatic influences nowadays. Author has also analyzed the objectives of European Capitals of culture in comparison of aims promoted by Riga 2014 to observe their correlation with goals of public and cultural diplomacy. Empirical part of thesis consists of publication analysis about Latvia during the year 2014 in foreign internet media. To increase the objectiveness of conclusions of thesis, empirical part author has supplemented with analysis of extended interviews. The initiative of European Capital of Culture provides a great opportunity for country to increase its popularity, foreign policy goals and be in spotlight of media year round. This resonance in media is beneficial to be used as tool of development of countries public and cultural diplomacy – promote countries branding, image, values, and political position as well to consolidate countries cultural relations and exchanges.

  loading_gif