Īsfilma „Skrūvgriezis”

  NosaukumsĪsfilma „Skrūvgriezis”
  Publikācijas tipsMaģistra darbi
  AutorsSkorobogovs, Jurijs
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Joprojām nav vienota viedokļa par kino žanru skaitu un to, ko var korekti pieskaitīt pie jēdziena žanrs. Sapratne par filmu žanru veidiem un būtību ir viena no svarīgākajām režisora un scenārista profesijas pamat sastāvdaļām. Šajā teorētiskajā pamatojumā es izvirzu sev uzdevumu sistematizēt pieejamo informāciju par žanru dažādību un pamatoti nodefinēt mana diplomdarba filmas „Skrūvgriezis” žanrisko piederību. Pirmajā sadaļā ir apkopotas vairāku autoru domas par kino žanru definīciju, ka arī piedāvāti šo autoru žanru sistematizācijas paraugi. Arī darba autors piedāvā savu žanru sarakstu. Otrā sadaļa pēta filmas Skrūvgriezis īpašības meklējot atbildi jautājumam - kādu žanru ir korekti attiecināt šim darbam. Trešā sadaļa veltīta filmas „Skrūvgriezis” izstrādes metodēm. Uzskaitīti pamatprincipi pēc kuriem būvēts scenārijs, metodes un secinājumi darbā ar aktieriem, informācija par kameras darba specifiku.

  Angļu

  There is still no consensus on the number of film genres and what can be correctly assigned to the concept of genre. The understanding of film genre types and nature is one of the most important basic elements in film director and scriptwriter profession. In this theoretical statement of reasons I set myself the task to systematize the available information on the diversity of genres and to reasonably define the genre affiliation of my graduation work - film “Screwdriver” (“Skrūvgriezis”). The first section summarizes the thoughts of several authors on the definition of film genres, as well as the genre systematization samples of these authors are offered. Also I offer my vision about list of genres. The second section explores the characteristics of the film “Screwdriver” answering the question - what genre can be correctly attributed to this work. The third section is dedicated to the development methods of the film “Screwdriver”. Listed are the basic principles on which the script is built, methods and conclusions in work with actors, information on the specifics of camera work.

  loading_gif