Kultūras produkta nozīme kafejnīcu un restorānu biznesa darbības nodrošināšanā Rīgā

  NosaukumsKultūras produkta nozīme kafejnīcu un restorānu biznesa darbības nodrošināšanā Rīgā
  Publikācijas tipsMaģistra darbi
  AutorsŠķēle, Anete
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes

  Latviešu

  Darba „Kultūras produkta nozīme kafejnīcu un restorānu biznesa darbības nodrošināšanā Rīgā ” ir izvērsts ieskats ēdināšanas uzņēmējdarbības mijiedarbībā ar kultūras aktivitātēm. Darba teorētiskā daļa veidota, pamatojoties uz Dž. Gilmora, Dž. Paina, P. Drakera, S. Godina, P. Fiska, Dž. Rifkina un citu autoru radīto literatūru un pieejamajiem avotiem. Pētījuma mērķis, izmantojot kvalitatīvo un kvantitatīvo metodoloģiju, noskaidrot kultūras produktu nozīmi kafejnīcu un restorānu biznesa darbības nodrošināšanā Rīgā par pētāmo lauku izvēloties astoņas ielas Rīgā (Elizabetes, Dzirnavu, Blaumaņa, Lāčplēša, Ģertrūdes, Stabu, Bruņinieku, Miera), kas krusto pilsētas galveno – Brīvības ielu. Kā norāda iegūto datu rezultāti, trešdaļā no kopumā 76 pētījumam atbilstošiem uzņēmumiem, uzņēmuma darbībā tiek iesaistīts kāds no šī darba ietvaros definētajiem kultūras produktu veidiem, pārsvaru gūstot tieši mākslas izstāžu un koncertu izpausmēm. Kā viens no lielākajiem ieguvumiem – uzņēmuma tēla vai koncepta uzlabošana, kā arī ienākumu un jaunu klientu palielināšanās.

  Angļu

  „The significance of a culture product in service provision of cafés and restaurants Riga” is a research, which gives its reader a vast insight into the interaction between catering companies and various cultural activities. The theoretical part of this work is created based on the written works and other accessible sources of J. Gilmore, J. Pine, P. Drucker, S. Godin, P. Fisk, J. Rifkin and various other authors. The goal of the research is, by using qualitative and quantitative methodology, find out the significance of culture products in service provision of cafés and restaurants in Riga. The chosen location of research is going to consist of eight streets in Riga (Elizabetes, Dzirnavu, Blaumana, Lacplesa, Gertrudes, Stabu, Bruninieku, Miera), which intersect the cities general street – Brivibas street. As the gathered data shows, one third of the 76 companies, which correspond to the requirements of this research, involve one of the types of cultural products, which are defined in this work, in their services, the majority of these products being either art exhibitions or concerts, which grant such benefits as an improvement of the company’s image or its concept, as well as an increase in profit and more successful customer acquisition.

  loading_gif