Politiskais plakāts 20. gadsimta 30. gados Latvijā un Valensijā

  NosaukumsPolitiskais plakāts 20. gadsimta 30. gados Latvijā un Valensijā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsDranka, Modris
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Bakalaura darbs „Politiskais plakāts 20. gadsimta 30. gados Latvijā un Valensijā” ir teorētisks un praktisks pētījums Latvijas un Eiropas mākslas vēstures jomā. Izvēloties darba tēmu, galvenais akcents tika likts uz tās atbilstību autora studiju programmai Starpkultūru sakari Latvija- Spānija, kā arī personiskajām interesēm. Politiskā propaganda ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izplatīt kādas ideoloģijas principus un pamatnostādnes. Visiedarbīgākais līdzeklis šāda veida informācijas popularizēšanai ir sabiedrības uzmanības pievēršana ar spilgtiem vizuālajiem līdzekļiem. Līdz Pirmajam pasaules karam Eiropā plakāts pārsvarā tika izmantots, lai reklamētu kādu produktu, pakalpojumu vai pasākumu, taču kara laikā un pēckara periodā strauji ienāca arī politiskās propagandas plakāti. 20. gadsimta gaitā plakāts pārtapa par spēcīgu ieroci politiskos režīmu propagandai. Vislielākā politiskā plakāta izplatība bija vērojama Pirmā un Otrā pasaules kara laikā, kā arī starpkaru periodā. Tā kā Valensijā politiskās propagandas ziedu laiki bija Spānijas pilsoņu karš un Latvijā spēcīga politiskā reklāma parādījās 4. Saeimas vēlēšanu un Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā, bakalaura darbs tiek balstīts uz 20. gadsimta 30. gadu politiskā plakāta pētniecību attiecīgajās teritorijās.

  Angļu

  The main goal of the research work „Political poster in Latvia and Valencia in the 1930s” is following: through studies of literature and theories of analysis of visual images developed by two art scientists Alfonso Perez Morales and Ana Maria Rivera Avila to provide a detailed characterization of iconic and verbal elements of political posters in Latvia and Valencia of the 1930s comparing its main similarities and differences. The research consists of four main chapters where the first is focused on general history and development of the poster in Latvia and Spain in the European context before the 1930s. It also includes short information about possible divisions of posters. In the second chapter the author researches and explains the most appropriate guidelines for the analysis of the political poster. The third chapter is about the political poster in Latvia in the 1930s. The author not only provides well-structured information about the development of the poster in Latvia but also analyses 10 posters of Latvian artists following the guidelines explained in the second chapter. In the fourth chapter the author investigates the development of the political poster in Valencia in the 1930s emphasizing its significance during the Spanish Civil War. What is more, this chapter contains the analysis of 10 posters of Valencian artists following the guidelines presented in the second chapter. The main idea of this research is to investigate the importance and the diversity of the political poster during 1930s, proving that it can also be recognized as a high-quality artwork. Both in Latvia and Spain it had an important role in many political and social events. In Latvia, for example, posters were massive means of propaganda before the elections of the Parliament in 1931 and during the dictatorship of Karlis Ulmanis. In Valencia in 1930s posters were mostly used to advertise republican and communist political parties during the Second Spanish Republic and the Spanish Civil War.

  Spāņu

  En este trabajo de fin de grado con título „Cartel político en Letonia y Valencia en los años 30 del siglo XX” como objetivo tiene hacer un estudio profundo de la literatura y la teoría del análisis de imágenes visuales desarrollado por dos científicos de arte Alfonso Pérez Morales y Ana María Rivera Ávila, analizando detallado los elementos icónicos y verbales de los carteles políticos de Letonia y Valencia de los años 30 del siglo XX y comparando sus principales similitudes y diferencias. Este trabajo consta de cuatro capítulos donde el primero se centra en historia general y el desarrollo del cartel en Letonia y España en el contexto europeo antes de los años 30. Además, incluye una breve información sobre las divisiones posibles del cartel. En el segundo capítulo el autor investiga y explica las pautas más adecuadas para hacer un análisis del cartel político. El tercer capítulo trata sobre el cartel político en Letonia en los años 30. El autor no solo presenta una información detallada sobre el desarrollo del cartel en Letonia, sino también analiza 10 obras de los cartelistas letones según las pautas explicadas ya en el segundo capítulo. En el cuarto capítulo el autor investiga el desarrollo del cartel político en Valencia en los años 30, destacando su importancia durante la Segunda República Española y la Guerra Civil Española. En este capítulo se presenta un análisis de 10 obras de los cartelistas valencianos según las pautas ya comentadas en el segundo capítulo. El propósito de este trabajo de fin de grado es investigar la importancia y la diversidad de los carteles políticos en los años 30 del siglo XX, comprobando que el cartel puede ser reconocido como una obra de alta calidad artística. En Letonia y en España el cartel jugaba un papel crucial en muchos acontecimientos políticos y sociales. En Letonia, por ejemplo, fueron usados como un arma de propaganda política durante las elecciones del Parlamento en 1931 y durante la dictadura de Karlis Ulmanis. En Valencia los carteles principalmente fueron usados para anunciar los partidos políticos republicanos o comunistas durante la Segunda República Española y la Guerra Civil Española.

  loading_gif