Digitālā kultūras mantojuma autortiesību situācijas izpēte

  NosaukumsDigitālā kultūras mantojuma autortiesību situācijas izpēte
  Alternatīvais nosaukumsDigitalizējamo materiālu (autortiesību) esošās situācijas izpētes ziņojums. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Kultūras mantojuma satura digitalziācija (1.kārta)”
  Publikācijas tipsCiti pētījumi, publikācijas
  Oriģināla radīšanas gads2018
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Nacionālā bibliotēka
  NozareSociālās zinātnes
  Atslēgvārdsautortiesības, kultūras mantojums, digitalziācija

  Latviešu

  Digitālās tehnoloģijas ir būtiski mainījušas veidu, kādā sabiedrība piekļūst radošajam saturam un kādā tas tiek radīts un izplatīts. Ar autortiesībām cieši saistītas nozares (piemēram, plašsaziņas līdzekļi, grāmatu izdevēji, skaņu ierakstīšanas uzņēmumi, televīzijas apraide) nodrošina vairāk kā 7 miljonus darbavietu Eiropas Savienībā. Tādēļ jo īpaši būtiski, lai šajā nozarē strādājošie to varētu darīt vidē, kas ir gatava jauniem izaicinājumiem. Tomēr vēl šobrīd lielākā daļa autortiesību normu nav mainījušās kopš 2001. gada, tāpēc daži aspekti nav piemēroti saistībā ar digitālā vienotā tirgus izveidi Eiropas Savienībā. Tieši šī iemesla dēļ Komisija iekļāva Eiropas Savienības autortiesību modernizāciju digitālā vienotā tirgus stratēģijā. Eiropas Padomes dalībvalstis 2006. gadā parakstīja “Vispārējo konvenciju par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai”, ar kuru ir apņēmušās paplašināt digitālu tehnoloģiju izmantojumu, lai uzlabotu piekļuvi kultūras mantojumam un tā nodrošinātajiem papildus ieguvumiem. Eiropas Padome ar šo vēlējās novērst šķēršļus, kas kavē piekļuvi informācijai par kultūras mantojumu, īpaši veicinot tā pieejamību izglītības vajadzībām un vienlaikus aizsargājot tiesības uz intelektuālo īpašumu. Bibliotēkās, izglītības iestādēs un muzejos, kā arī arhīvos un iestādēs, kuru funkcijās ietilpst filmu vai skaņu ierakstu saglabāšana, kā arī sabiedrisko raidorganizāciju arhīvos glabājas liels apjoms autordarbu, kuri būtu interesanti sabiedrībai, taču piekļuve tiem ir apgrūtināta vai pat neiespējama dažādu apstākļu dēļ. Daļa no šiem darbiem (elektroniskās grāmatas, digitāli publicētie laikraksti, žurnāli un informācijas materiāli, tīmeklī publicētie audiovizuālie materiāli, tīmekļa lapas, sociālo mediju profili, digitāli manuskripti, e-pasta vēstules u.c. materiāli) jau pēdējos gados ir radīti ciparu (digitālā) formātā. Gan digitāli radītos darbus, gan pagātnē radītos digitalizētos darbus nepieciešams Publiskot - padarīt pieejamus sabiedrībai tādējādi, lai tiem var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā (internetā). Tomēr šāda darbu (un blakustiesību objektu) Reproducēšana un Publiskošana ir pieļaujama tikai ar autora atļauju, jo tās ir autora (un blakustiesību īpašnieka) ekskluzīvas tiesības (izņemot atsevišķus izņēmumus, kas ir noteikti Autortiesību likumā). Tādēļ ir jāmeklē ceļi, kā Reproducēt un padarīt pieejamus sabiedrībai darbus, neradot pārāk lielu administratīvo slogu šī darba veicējiem, bet tomēr neaizskarot autoru un blakustiesību subjektu tiesības.

  loading_gif