Sieviešu tiesību vēsturiskie aspekti Francijā. Olimpa de Gūža

  NosaukumsSieviešu tiesību vēsturiskie aspekti Francijā. Olimpa de Gūža
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsGau, Alise
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Sieviešu tiesības – šī tēma sabiedrībā tiek apspriesta arvien vairāk un vairāk. Dažādu ar sieviešu tiesību neievērošanu saistīto problēmu risināšanā iesaistās sabiedrības redzeslokā ļoti bieži redzamas personas, tostarp dažādi aktieri, režisori, mūziķi un citas slavenības. Mūsdienās šī uzdrīkstēšanās runāt par sieviešu tiesībām šķiet pašsaprotama, bet vai tā tas ir bijis vienmēr? Kādas netaisnības sievietes ir pieredzējušas pagātnē un kā dažādas vienlīdzības idejas attīstījušās laika gaitā – šie ir jautājumi, par kuriem interesējas darba autore. Šī bakalaura darba tēma tika izvēlēta autores personīgās intereses dēļ un arī tāpēc, ka jau iepriekšējos gados pētītie jautājumi autori iedvesmojuši izvēlēties tēmu, kas saistīta ar sieviešu tiesībām un feminismu. Cīņa par sieviešu tiesību ievērošanu ir pretreakcija, kas rodas, kad tiek pārkāptas vai ierobežotas sieviešu tiesības. Autorei, izvēloties turpināt jau trešajā mācību gadā iesākto tēmu, kas saistīta ar sieviešu tiesībām un arī feminismu, nācās saskarties ar apkārtējo izbrīnu. Daudzi apgalvo, ka dzimumu vienlīdzības ziņā viss ir kārtībā un ka pētīt šo tēmu nav nepieciešams. Taču, ja Latvijā vārdam ‘feminists’ ir negatīva pieskaņa un sabiedrības lielākā daļa tiešām nepiedzīvo sieviešu tiesību pārkāpšanu, tas nenozīmē, ka tāda pati situācija ir arī citur pasaulē. Nevienlīdzība atalgojuma ziņā, seksisms darba vidē, dzimumu stereotipizēšana, piespiedu laulības, kā arī citas problēmas1, ar kurām sievietes saskaras ikdienā – šīs ir problēmas, kuras netiek risinātas daudzās valstīs, arī Latvijā, tikai citur tās ir sastopamas lielākos apmēros.

  Angļu

  The title of this bachelor’s thesis is “The historical aspects of women's rights in France. Olympe de Gouges”, and its main goal is to define the role that Olympe de Gouges had in the history of women’s rights in France, whilst analysing the evolution of women’s rights during the last three centuries. This theme was chosen because of its importance in the modern days, the author’s own personal interest in the subject and because of the link to her previous research in this field. The work is composed of three chapters : 1. The first chapter includes definitions of the terms “human rights” and “women’s rights”, then follows the most important events in the development of women’s rights in France since the French revolution of 1789 until the end of the 20th century. 2. The second part is devoted to Olympe de Gouges, her life and works, talking about her passionate fight for equality in the world and analysing her works that are devoted to that matter. This chapter also links her ideas to the victories of the fight for women’s rights during the last three centuries, and states Olympe de Gouges place in the evolution of thr history of women’s rigths in France. 3. The third chapter is a summary and comparison of different historian’s opinions on Olympe de Gouges and her place in France’s history, and on the question of honoring Olympe de Gouges by entering her in the Pantheon in Paris. In conclusion, it is clear that Olympe de Gouges was a very important public figure during the French revolution and still is very important nowadays. Her ideas have influenced the development of the history of women’s rights and have contributed to the equality that France’s people enjoy nowadays.

  Franču

  Le titre de ce mémoire est “Les aspects historiques des droits de la femme en France. Olympe de Gouges”, et son objectif principal est de définir le rôle que Olympe de Gouges a eu dans l'histoire des droits des femmes en France, tout en analysant l'évolution des droits des femmes au cours des trois derniers siècles. L'auteure a choisi ce sujet à cause de son importance dans les temps modernes, intérêt personnel de l'auteur et en raison du lien vers sa recherche précédente dans ce domaine. Le travail se compose de trois chapitres: 1. Le premier chapitre comprend les définitions des termes «droits de l'homme» et «droits des femmes», puis suit les événements les plus importants dans le développement des droits des femmes en France depuis la Révolution française de 1789 jusqu'à la fin du 20e siècle. 2. La deuxième partie est consacrée à Olympe de Gouges, sa vie et son travail, en parlant de son combat passionné pour l'égalité dans le monde. Ce chapitre relie également ses idées aux victoires de la lutte pour les droits des femmes au cours des trois derniers siècles, et définit la place d’ Olympe de Gouges dans l'évolution de l'histoire des droits des femmes en France. 3. Le troisième chapitre est un résumé et une comparaison des opinions des différents historiens sur Olympe de Gouges et sa place dans l'histoire de la France, et sur la question d'honorer Olympe de Gouges par son entrée dans le Panthéon à Paris. En conclusion, il est clair que Olympe de Gouges était une personnalité publique très importante au cours de la révolution française et reste toujours très importante de nos jours. Ses idées ont influencé le développement de l'histoire des droits des femmes et ont créé l'égalité dont les Français bénéficient aujourd'hui.

  loading_gif