Dzīvnieku tiesības Latvijā un Ziemeļvalstīs

  NosaukumsDzīvnieku tiesības Latvijā un Ziemeļvalstīs
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsKurklīte, Santa
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  S. Kurklītes bakalaura darbā „Dzīvnieku tiesības Latvijā un Ziemeļvalstīs” ir izpētītas un salīdzinātas Latvijas un Ziemeļvalstu likumdošanas daļas, kuras aizstāv dzīvnieku tiesības. Darba gaitā apskatīta arī Latvijas un Ziemeļvalstu dzīvnieku tiesību likuma un dzīvnieku tiesību aizstāvošo organizāciju attīstības vēsture, kā arī tā salīdzināta. Darbs sevī ietver vispārīgu informāciju par ētiku attiecībā pret dzīvniekiem, dzīvnieku brīvības piecas pamatnostādnes, informāciju par darbā apskatīto valstu likumdošanu, kā arī ieskatu Eiropas Savienības regulās attiecībā pret dzīvniekiem. Darba beigās autore sniegusi savas pārdomas par dzīvnieku ētiku,gan darbā apskatītajās valstīs,gan vispārīgi. Darbs sastāv no 67 lapaspusēm, 4 paragrāfiem,15 apakšparagrāfiem, darbā ir izmantoti 51 literatūras avots, ir pievienoti divi pielikumi.

  Angļu

  In S. Kurklītes bachelor work "Animal rights Latvia and Nordic countries" Latvian and Nordic pieces of legislation which defends the rights of animals are researched and compared. Working process included comparing Latvian and Nordic countries in animal rights law and history of animal rights defending organizations development. Work includes general information about ethics in relation to animals, animal freedom five guidelines, information about the countries animal legislation as well as an insight into the European Union regulations relating to animals. At the end of work, the author delivered her reflections on animal ethics in considered countries as well as animal ethics in general. The bachelor work consists of 67 pages, 4 paragraphs, 15 subparagraphs, there are 51 literature sources in this bachelor work, there are two annexes added.

  Norvēģu

  I S. Kurklītes bachelor arbeid "Dyrs rettigheter Latvia og Norden"("Animal rights Latvia and Nordic countries") latviske og nordiske deler av lovgivningen som forsvarer rettighetene til dyrene er undersøkt og sammenlignet . I arbeidsprosessen inngår sammenligning av latviske og Nordiske dyrerettigheter og historie av dyrs rettigheter regjerende organisasjoner utvikling. Arbeidet omfatter generell informasjon om etikk i forhold til dyr, dyre frihet fem retningslinjer, informasjon om land dyret lovgivning samt et innblikk i EUs regelverk knyttet til dyr. På slutten av arbeidet, forfatteren leverte sine refleksjoner om dyreetikk i anses land samt dyreetikk generelt. Bachelor Verket består av 67 sider, 4 avsnitt, 15 ledd, det er 51 litteraturkilder i denne bachelor arbeid, det er 2 annekser lagt til.

  loading_gif