Tradicionālās ziemeļbriežkopības saglabāšana mūsdienu sāmu kultūrvidē Norvēģijā

  NosaukumsTradicionālās ziemeļbriežkopības saglabāšana mūsdienu sāmu kultūrvidē Norvēģijā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsLejniece, Zane
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Darba tēmu darba autore izvēlējusies, jo viņu jau kopš bērnības patiesi interesējušas aukstā klimata zemes, tajās piekoptās tradīcijas un piekoptais dzīvesstils, kas šķitis eksotisks un noslēpumains. Tā kā savu bakalaura studiju ietvaros darba autore apgūst norvēģu valodu, viņai radusies interese uzzināt pēc iespējas vairāk par sāmiem tieši Norvēģijas teritorijā un izpētīt, kādas ir viņu attiecības ar pārējiem valsts iedzīvotājiem, kā arī, kā mūsdienu norvēģu sabiedrībā sāmi tiek pieņemti vai, tieši otrādi, atgrūsti. Ziemeļbriežkopība kā tradicionālā sāmu dzīvesveida sastāvdaļa ir aktuāla nozare mūsdienās, kura tiek vērtēta divējādi. Daļa sabiedrības mūsdienu Norvēģijā šo praksi atbalsta, taču citi to neatzīst kā mūsdienām piemērotu. Tieši šo divu sabiedrībā pastāvošo viedokļu dēļ darba autorei radusies interese izpetīt tradicionālās ziemeļbriežkopības pamatprincipus, to nozīmi samu kultūrā, un šīs tradīcijas atspoguļojumu mūsdienu Norvēģijas sabiedrībā kopumā. Fakts, ka par ziemeļbriežkopību kā sāmu tradicionālā dzīvesveida sastāvdaļu mūsdienu sāmu kultūrvidē Norvēģijā pētījumi praktiski nav veikti, piešķir darbam novitāti.

  Angļu

  The title of the Paper is Maintenance of the traditional Sami reindeer herding in modern Sami culture in Norway. Paper’s aim is to research the traditional sami reindeer herding in modern Sami culture in Norway. Information about traditional reindeer herding in Sami culture is grouped, analysed and compared by various methods i.e. general scientific research methods (descriptive, analytic, synthetic, logically constructive, empirical systematization and comparison of data), as well as research methods that are intrinsic to the humanitarian research field – analysis of the sources, available literature and content analysis to select specific facts by the given framework, and also netnography to analyse the free behaviour of individuals on the internet. To achieve the Paper’s aim, the author has arranged the Paper in three large chapters. The first chapter of the Paper is focused on traditional Sami reindeer herding in its historical perspective. This chapter reveals the concepts of traditional Sami reindeer herding and explains its history. The second chapter covers the aspects of modern Sami reindeer herding and explains its concepts which are actual in modern Sami culture. The third and the last chapter reveals the meaning of Sami traditional reindeer herding in modern Sami culture in Norway. This chapter also explains which of the concepts of the traditional Sami reindeer herding are topical also today. The Paper’s conclusion reflects on the Sami traditional reindeer herding in the modern Sami culture in Norway. In the conclusion, author makes several significant conclusions that apply to both traditional Sami reindeer herding and its usage today, and the importance of traditional Sami culture and lifestyle actualization in preservation of Sami identity nowadays.

  Norvēģu

  Tittelen til denne bacheloroppgaven er: Bevaring av tradisjonelt reindrift i dagens samiske kultur i Norge. Målet med denne forskning er å utførske tradisjonelt reindrift i dagens samiske kultur i Norge. Informasjon om tradisjonelt reindrift i samisk kultur er samlet, gruppert og analysert med bruk av generelle vitenskaelige forskningsmetoder, samt forskningsmetoder som tilhører det humanitære forskningsfeltet. For å oppnå målet med forskningen, har forfatteren delt verket i tre store kapitler. Den første kapittelen er fokusert på tradisjonelt samisk reindrift i sin historiske perspektiv. Denne kapittelen avdekker konsepter av tradisjonelt samisk reindrift og forklarer reindrifts historie i Norge. Den andre kapittelen avdekker aspekter av moderne samisk reindrift of forklarer konsepter og betydning av dagens reindrift i samisk kultur. Den tredje og siste kapittel viser fram betydning av tradisjonelle samisk reindrift i dagens samisk kultur i Norge. Denne kapittelen består av sammenligning av tradisjonelt og moderne reindrift for å kunne peke på det som av det tradisjonelle i reindrift virker nyttig også i dag. Konklusjon av forskningen gjenspeiler de viktigste tanker, ideer og meninger som er blitt kommet gjennom forskningen. Man kan få inntrykk av det som er blitt forsket med dette, og hva som er kommet ut av det.

  loading_gif