Dvēseles, nāves un sievietes koncepti franču un beļģu simbolismā un Edvarta Virzas darbos

  NosaukumsDvēseles, nāves un sievietes koncepti franču un beļģu simbolismā un Edvarta Virzas darbos
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsŅesterovs, Kaspars
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  “Ir jābūt absolūti modernam.”1 Tā rakstījis viens no nozīmīgākajiem simbolistiem Arturs Rembo (Arthur Rimbaud), kurš ievērojami ietekmēja gan simbolisma, gan modernisma rakstniekus. Šis citāts zināmā mērā atklāj visu simbolisma būtību, kas 19. un 20. gs. iezīmējas kā mākslas paradigmu maiņa, ienākot Eiropas mākslā modernismam, kas rodas kā rezultāts pasaules mainībai un vērtību pārklasifikācijai. Simbolisms vēlas radīt modernu izteiksmes veidu un vēršas pret pastāvošo naturālisma un reālisma objektivitāti un uzstāj, ka māksla ir subjektīva, tai nav jābūt didaktiskai, bet gan estētiski baudāmai. Tas tiecas rast jaunus mākslinieciskās izteiksmes ceļus un pārvērtēt mākslas principus.

  Angļu

  The title of this bachelor’s thesis is “The concepts of soul, death and woman in French and Belgian symbolism and in the works of Edvarts Virza” and its main goal is to define the symbolism literature, whilst analysing symbolist authors in retrospect to their origins and then existing socio-political processes and identifying symbolism poetics and its characteristics, emphasizing them through one specific poetic element – the concept, as well as to understand the specific development of symbolism literature in Latvia and analyse the presence of these concepts in Edvarts Virza’s works.

  Franču

  Le titre de cette étude est „Les concepts de l’âme, la mort et la femme dans le symbolisme français et belge et dans les oeuvres d’Evards Virza”. L’objectif principal est de définir la littérature symboliste, tout en analysant les auteurs symbolistes rétrospectivement à leur origine et les processus socio-politiques actuels et l’identification poétique de symbolisme et ses caractéristiques, les mettre en valeur à travers un élément poétique spécifique – le concept, ainsi que pour comprendre le développement spécifique de la littérature symboliste en Lettonie et d’analyser la présence de ces concepts dans les oeuvres d’Edvards Virza.

  loading_gif