Norvēģu režisora Rūara Ūthauga filmas “Bølgen” (“Vilnis”) tulkojums latviešu valodā

  NosaukumsNorvēģu režisora Rūara Ūthauga filmas “Bølgen” (“Vilnis”) tulkojums latviešu valodā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsPelle, Gundega
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Filmas radušās ne tik sen, taču pusotra gadsimta laikā to attīstība ir bijusi ļoti strauja – sākot ar īsfilmām, mēmo un melnbalto kino, līdz kino mākslai, kāda tā sastopama mūsdienās. Filmu tulkošana 21. gadsimtā ir ļoti aktuāla, un uz to norāda lielais tulkoto pirmizrāžu skaits kinoteātros, televīzijā un to pārraide interneta vietnēs gada laikā, taču ne tikai pirmizrādes ir vērā ņemams rādītājs, bet gan arī klasisko kino gabalu pārraide, kas parasti tiek tulkoti svešvalodās. Filmu tulkošana ir ļoti izplatīta un būtiska, jo svarīgi ir tas, lai skatītāji spētu izprast filmu saturu. Ziemeļvalstis ir relatīvi mazas, taču to ieguldījums kino mākslā ir ļoti liels, uz ko norāda Eiropas Kinoakadēmijas, tāpat arī Kannu kinofestivāla balvu saņemšana un Oskara balvas nominācijas gan labāko ārzemju filmu, gan labāko aktieru kategorijās, kā arī šo balvu iegūšana, ko Dānija ir ieguvusi pat vairākkārt. Tāpat Ziemeļvalstis ir kalpojušas par avotu dažām no pasaules ievērojamākajām filmām, ko radījuši ārvalstu režisori. Ziemeļvalstīs tapušās filmas ir katra par sevi atšķirīga, jo Ziemeļvalstis sastāv no piecām valstīm – Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Īslandes, no kurām katrai ir sava valoda, kultūra un pasaules redzējums. Ziemeļvalstu kino nav tik plaši pazīstams, taču tām pieder simtiem filmu, kuras ir vērts redzēt. Šī bakalaura darba temats ir aktuāls, jo interesanti un saistoši šķiet tulkot pavisam nesen iznākušu norvēģu filmu, kas ir pirmā Skandināvijā veidotā katastrofu filma. Šī darba lasītājam varētu šķist aizraujoši iepazīties ar vienu no jaunākajām Ziemeļvalstīs tapušajām filmām, kā arī Latvijas kontekstā tas ir noderīgi, jo Latvijā bieži tiek pārraidītas skandināvu filmas, piemēram, laiku pa laikam Rīgas Starptautiskais kino festivāls sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru Padomes biroju Latvijā, vairākām Ziemeļvalstu vēstniecībām un Dānijas Kultūras institūtu organizē Ziemeļvalstu filmu dienas.

  Angļu

  The theme of this bachelor thesis is “The Translation of Norwegian Director Roar Uthaug’s Movie “Bølgen” (“The Wave”) into Latvian”. Its main task was to do research on film translation and to translate movie from Norwegian to Latvian, analyzing difficulties that occurred during the process of translation and realizing nuances of audiovisual translation and reproduction of proper nouns in Latvian. This bachelor thesis is divided into five chapters and four subchapters. The first chapter describes main features of audiovisual translation. In the second chapter voice-over translation has been described. The third chapter describes two approaches of translation and possible translation methods. The forth chapter provides with a small introduction to difficulties that occurred during the process of translation. The first subchapter of forth chapter describes reproduction of Norwegian and Danish proper nouns in the Latvian in this translation. In the second subchapter of forth chapter cultural untranslatability of the text has been analyzed. The third subchapter of forth chapter describes acculturation that was used in translation process. The forth subchapter of forth chapter describes compression of the text in this translation. The fifth subchapter of forth chapter describes deletion that was used in translation process. The fifth chapter provides with full translation of the movie “Bølgen”. The further possibilities of this bachelor thesis could be recording of this voice-over translation and broadcasting of the movie. This bachelor thesis could also be very useful and worthy for translators, students of the linguistic studies and for those who are interested in translation, movies and Norwegian language.

  Norvēģu

  Temaet til bacheloravhandling er “Oversettelse av den norske regissøren Roar Uthaugs film Bølgen til latvisk. Hovedmålet med oppgaven var å undersøke teori om film oversettelse, og å oversette filmen fra latvisk til norsk, og analysere problemer som oppstod under oversettelsesprosessen, og oppdage nyanser i audiovisuell oversettelse og i reproduksjon av substantiver på latvisk. Denne bacheloravhandlingen er delt inn i fem kapitler og fire underkapitler. Det første kapittelet beskriver hovedatributtene i audiovisuell oversettelse. I det andre kapittelet har voice-over oversettelsen blitt beskrevet. Det tredje kapittelet beskriver to fremgangsmåter for oversettelse og oversettelses metoder. Det fjerde kapittelet gir en kort inntroduksjon til vanskeligheter som oppstod under oversettelsesprosessen. Det første underkapittelet til det fjerde kapittelet beskriver reproduksjon av de norske og danske substantivene på latvisk i denne oversettelsen. I det andre underkapittelet i det fjerde kapittelet har kulturell uoversettelighet blitt analysert. Det tredje underkapittelet i det fjerde kapittelet beskriver akulturasjonen som var brukt i oversettelsesprosessen. Det fjerde underkapittelet i det fjerde kapittelet beskriver komprimering av teksten i denne oversettelsen. I det femte underkapittelet i det fjerde kapittelet har slettingsmetode blitt analysert. Det femte kapittelet gir full oversettelse av filmen "Bølgen". Videre mulighetene for denne bachloravhandlingen kan være innspilling av denne voice-over oversettelsen og kringkasting av filmen. Denne bacheloravhandlingen kan også være veldig nyttig og verdifull for oversettere, lingvistikk studenter og for dem som er interessert i oversettelse, filmer og norsk språk.

  loading_gif