Lāša Petera Gallefosa dokumentālā seriāla “Lille Norge og stormaktene” (“Mazā Norvēģija un lielvaras”) tulkojums latviešu valodā

  NosaukumsLāša Petera Gallefosa dokumentālā seriāla "Lille Norge og stormaktene" ("Mazā Norvēģija un lielvaras") tulkojums latviešu valodā
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsSkrita, Anastasija
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Mūsdienu televīzijā dokumentālās filmas ieņem nozīmīgu vietu un piesaista ļoti plašas publikas uzmanību. Tās izklaidē, izglīto, sniedz noderīgu, jaunu un interesantu informāciju par ļoti plašu tēmu loku, apspriež svarīgas problēmas, kā arī motivē un pārliecina mūs pieņemt noteiktu skatupunktu. Tās ir nozīmīgas, jo atstāj liecības par mūsu laiku un tā īpatnībām.1 Ļoti populāri dokumentālo filmu žanrā ir raidījumi par citām kultūrām, to tradīcijām, domāšanu, dzīvesveidu un vērtībām, it īpaši tagad, kad ceļošana, starptautiskā sadarbība un tirdzniecība ir kļuvušas par neatņemamu dzīves daļu. Šai filmu kategorijai var attiecināt arī Norvēģijas vadošajā televīzijas kanālā NRK1 2015. gadā raidīto dokumentālo seriālu “Mazā Norvēģija un lielvaras” (“Lille Norge og stormaktene”), kas vēsta par Norvēģijas attiecībām ar tādām lielvarām kā Ķīna, Krievija, Amerikas Savienotās Valstis, Eiropas Savienība, kā arī sniedz ieskatu par tādām zemēm kā Kenija un Svalbāra, kas piedāvā jaunas attīstības un sadarbības iespējas.

  Angļu

  The main aim of this bachelor thesis is to prepare a translation of Lars Petters Gallefoss’ documentary series “Lille Norge og stormaktene” (“Little Norway and superpowers”) in Latvian suitable for voice-over. In order to achieve this aim the audiovisual translation theory, the description of the characteristics and translation-specific peculiarities of documentary film genre and voice-over practice are used, as well as the analysis of the given documentary series based on Hans Vermiers’s skopos theory and Christiane Nord’s translation-oriented text analysis model, is done. Chapter I deals with the audiovisual translation theory, which concentrates on the multiple signifying codes and their relations in the audiovisual text, and points out their importance for the translation process. In the description of the documentary genre the emphasis is put on its’ functions, its’ relationships with the real world, as well as such translational aspects as the primary role of the audiovisual material, the information dominance over idiosyncratic characteristics of speakers’ language, the diversity of terminology and the culture-specific nature of documentary translation. In Chapter II Hans Vermiers’s skopos theory and Christiane Nord’s translation-oriented text analysis model are presented. Their functional and communicative nature is pointed out. Finally, the analysis of the documentary series is realized, synthesizing the two theories with information given in Chapter I. In Conclusions several difficulties met during the translation process are described. Some of them are the limitations of text length, proper nouns in various languages, the importance of synchronicity. In Appendices the original text of the documentary series is available.

  Norvēģu

  Hovedformålet med denne bacheloroppgaven er å lage en oversettlese av norsk dokumentarserie «Lille Norge og stormaktene» på latvisk som tilpasser voice-over. For å oppnå dette målet audiovisuelle oversettelse teori, beskrivelse av dokumentarsjangers og voice-over egenskaper og oversettingsspesifikke særegenheter blir brukt, samt analyse av dokumentarserien basert på Hans Vermeier sin skopos teori og Christiane Nord sin oversettelses-orientert tekstanalyse modell, er utført. Kapittel I omhandler audiovisuelle oversettelse teori, som konsentrerer seg på de mange betegnelses koder og deres relasjoner i den audiovisuelle tekst, og påpeker deres betydning for oversettelsesprosessen. I beskrivelsen av dokumentarsjangeren blir fokus satt på dens 'funksjoner, dens' relasjoner med den virkelige verden, samt noen oversettelses aspekter som den primære rolle av audiovisuell materiale, informasjons dominans over idiosynkratiske karakteristikker av høyttalernes språk, mangfoldet av terminologi og kulturspesifikke natur av dokumentar oversettelse. I kapittel II Hans Vermier sin skopos teori og Christiane Nord sin oversettelses-orientert tekstanalyse modellen blir presentert. Funksjonell og kommunikativ naturen av disse teoriene er påpekt. Til slutt, blir analysen av dokumentarserien realisert. Den syntetiserer de to teoriene med noen opplysninger som er gitt i kapittel I. I Konklusjoner flere problemer som ble møtte under oversettelsesprosessen er beskrevet. Noen av dem er begrensningene i tekstlengde, egennavn på forskjellige språk, betydningen av synkronitet. I Vedlegg den opprinnelige teksten til dokumentarserien er tilgjengelig.

  loading_gif