Vidzemes koncertzāles ,,Cēsis” mārketinga menedžmenta raksturojums

  NosaukumsVidzemes koncertzāles ,,Cēsis” mārketinga menedžmenta raksturojums
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsZagorska, Karlīna
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Vidzemes koncertzāles ,,Cēsis” mārketinga menedžmenta raksturojums. Karlīna Zagorska, darba vadītāja Doc. Astrīda Rogule. Darbā analizēta mārketinga menedžmenta teorija. Kultūras piedāvāto pakalpojumu specifika. Mārketinga menedžmenta nozīme reģionālas kultūras veicināšanā. Pētīts Vidzemes koncertzāles ,,Cēsis” produktu un pakalpojumu piedāvājums un to veicināšanas paņēmieni. Raksturota koncertzāles mērķauditorija. Darba mērķis: izvērtēt, kāda nozīme ir mārketinga menedžmenta līdzekļu pielietojumam reģionālas koncertzāles darbības sekmēšanā. Darba uzdevumi:  Izpētīt teorētisko literatūru un pieejamo pētījumu bāzi par mārketinga menedžmentu.  Noskaidrot, kāda ir koncertzāles un tās kultūras produktu nozīme reģionālās attīstības veicināšanā.  Izpētīt, kādi mārketinga menedžmenta instrumenti tiek pielietoti Vidzemes koncertzāles ,,Cēsis” praksē.  Iezīmēt iespējamos koncertzāles mārketinga menedžmenta stratēģiskos virzienus. Pētījumā secināts, ka mārketinga menedžments ir svarīgs veiksmīgas reģionālas koncertzāles darbības faktors. Atslēgas vārdi: mārketinga menedžments, Vidzemes koncertzāles ,,Cēsis”, reģionālā kultūra. Bakalaura darba apjoms ir 80 lapas. Tas sastāv no 5 nodaļām, 13 apakšnodaļām, darba pielikuma un saraksta ar 62 izmantotiem literatūras avotiem. Darba praktiskajā daļā izveidota koncertzāles apmeklētāju aptauja un intervēta mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Egija Saļņikova.

  Angļu

  Marketing management analysis of the Vidzemes Concert Hall ,,Cēsis”. Karlīna Zagorska. Supervisor – Doc. Astrīda Rogule. The research paper analyses marketing management theory. Specifics of culture products. Marketing management significance promoting regional culture. Vidzemes Concert Hall ,,Cēsis” offer of products and services and its promoting methods. Assessment of the target audience. The purpose of research work: To evaluate significance of marketing management tools, improving operation of a regional concert hall. The main objectives of the research: 1. To study theoretical literature and available resources on marketing management. 2. To assess the significance of culture products developing regional culture. 3. To research what kind of marketing management tools are applied in the Vidzemes concert hall ,,Cēsis”. 4. To mark potential marketing management strategic directions of the Concert Hall. Conclusion of the research confirms, that marketing management is an important factor of successful operation of a regional concert hall. Keywords: marketing management, Vidzemes concert hall ,,Cēsis”, regional culture. The bachelor thesis contains 80 pages, 5 chapters, 13 subdivisions, addendum and a list of 62 literature sources. Practical part of the research work consists of concert hall audience survey and interview with marketing and communications manager Egija Saļņikova.

  loading_gif