Brīvas gribas un izvēļu nosacītība pēc-moderna laikmeta mediju vidē

  NosaukumsBrīvas gribas un izvēļu nosacītība pēc-moderna laikmeta mediju vidē
  Publikācijas tipsMaģistra darbi
  AutorsHelmane, Elīna
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes
  Atslēgvārdsbrīva griba, free will, izvēle, mediji, digitālā kultūra, brīvība, mediju izteiksmes līdzekļi, tīkls, choice, media, multimedia, digital culture, freedom, tools of media expression

  Latviešu

  Maģistra darbs Brīvas gribas un izvēļu nosacītība pēc-moderna laikmeta mediju vidē ir starpdisciplinārs pētījums ar galvenajiem pētniecības virzieniem filozofijas un mediju komunikācijas studijās. Pētījums domāts mediju, komunikācijas, psiholoģijas, socioloģijas un filozofijas studentiem kā arī ikvienam interesentam, kurš vēlas izmantot darbā paustās idejas kā pamatu tālākiem pētījumiem. Mediju pāreja uz digitālo vidi sniedz arvien plašākas iespējas veidot, publicēt un rediģēt vēstījuma saturu. Līdzās virknei pozitīvo digitālās vides īpašību, ir novērojams arī nevēlamas. Darba būtība paredz negatīvo aspektu apzināšanu, par pētījuma objektu izvēloties populārus ziņu portālus Amerikas Savienotajās Valstīs, Lielbritānijā un Latvijā. Darbā ir noskaidroti biežāk lietotie mediju izteiksmes līdzekļi interneta ziņu portālos cnn.com, bbc.co.uk un delfi.lv, un pēc iegūto rezultātu analīzes tiek vērtēta mediju prakse, balstoties uz darbā noteiktajiem kritērijiem. Mediju prakse ir noteikta kā brīvas gribas un izvēļu nosacītības mēraukla. Par galveno pētījuma metodi tika izvēlēta diskursa analīze balstīta uz Fuko novērošanas teorijām. Iegūtie dati skaidro brīvas gribas un izvēļu nosacītību katrā no kategorijām: autors, virsraksts, apakšvirsraksts, multimediji, komentāri, vēstījums, teksta struktūra, reklāma, tēma u.c. Lai iegūtu plašāku skatījumu uz darbā pētāmo jautājumu, tika veiktas divas ekspertu intervijas. Intervijā ar SIA Latvijas Mobilais Telefons pārstāvi par produktiem Brīvība un Neatkarība tika noskaidrota zīmju, kodu, vēstījuma loma reklāmas stratēģijas izveidē. Savukārt sociālo tīklu eksperta viedoklis sniedz padziļinātu skatījumu pēc-moderna laikmeta mediju attīstības tendencēs kopumā. Darbā iegūtie rezultāti ierosina uzsākt plašāku diskusiju par interneta lietošanas kultūru, tā drošību. Pētījuma lauks ietver 30 rakstu analīzi laika periodā no 2016. gada 15.aprīļa līdz 18.maijam. Satura struktūru veido trīs nodaļas. Darbs sastāv no 6 attēliem un 6 pielikumiem.

  Angļu

  Master`s thesis The Conditionality of Free Will and Choices in the Age of Postmodern Media is a interdisciplinary research with its main focus in philosophy and media communication studies. The target audience varies from media, culture, sociology, philosophy, psychology students to anybody who wants to use this material to build a more depth research or learn more about any of the mentioned study fields. The media transition to a digital environment offers more new ways how to create, edit and publish the content of message. Along with the various positive aspects of digital environment there are some unwelcomed ones as well. The purpose of the thesis suggests to identify and interpret these negative aspects. Three news web sites representing three countries were selected as the object of thesis. As the result of research the most common tools of media expression in cnn.com, bbc.co.uk and delfi.lv were presented. After collecting data, the media practice is evaluated based on chosen research criteria. Media practice is a measure of conditionality of free will and choices. The discourse based on Foucault`s observation theories is the main research method of this thesis. The results reveal the conditionality of free will and choices in predetermined categories – the Author, Title, Subtitle, Multimedia, Comments, Message, Structure of the Text, Advertisement, Category etc. In order to obtain in depth perspective regarding selected theme two interviews of experts were conducted. In the interview with Latvian Mobile Telephone Co. answers revealed the role of symbols, codes and message in products like Freedom and Independence. While in the interview with social media expert main tendencies in media technologies on a larger scale were introduced. The collected data provide the target audience with arguments in order to start a wider discussion about digital media practice, its role and data safety.

  loading_gif