Mākslas un varas attiecības Latvijā 20. gadsimta 60. UN 70. gados. Mākslinieka Gunta Strupuļa piemērs

  NosaukumsMākslas un varas attiecības Latvijā 20. gadsimta 60. UN 70. gados. Mākslinieka Gunta Strupuļa piemērs
  Publikācijas tipsMaģistra darbi
  AutorsPuzaka, Zane
  Oriģināla radīšanas gads2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Maģistra darba galvenais pētnieciskais jautājums ir: kā mijiedarbojas mākslas un varas attiecības 20. gadsimta 60. un 70. gados mākslinieka Gunta Strupuļa dzīvē un daiļradē? Lai uz to atbildētu pētītas mākslas un varas attiecības ASV, PSRS un Eiropas mākslā, kā arī Latvijas mākslas attīstība. Svarīga pētījuma daļa ir mākslinieka Gunta Strupuļa biogrāfija un daiļrade, kas atspoguļo mākslas un varas attiecības minētajā laika posmā. Darba mērķis ir: izmantojot mākslinieka Gunta Strupuļa piemēru, atklāt un raksturot kādas ir bijušas mākslas un varas attiecības Latvijā 20. gadsimta. 60. – 70. gados. Pētot un izstrādājot darbu, secināts, ka Gunta Strupuļa daiļrade palīdz izprast mākslinieka iekšējo nostāju pret valdošo varu, kā arī rāda mākslas tendences Latvijas mākslā minētajā laika posmā. Viņš ir viens no māksliniekiem, kura darbi radīti mēģinot atkāpties no sociālistiskā reālisma uzspiestajiem noteikumiem. Viņš izmantojis tādus mākslas virzienus kā mērens sirreālisms, mērenas impresionisma iezīmes, kā arī fotoreālisms. Viens no galvenajiem mākslinieku uzdevumiem Latvijas mākslā 20. gadsimta 60. – 70. gados ir bijis apvienot mākslinieciskos meklējumus modernajos mākslas virzienos, apvienojot tos ar mērenību, lai arī valdošajai varai tie būtu pieņemami. Māksliniekam Guntim Strupulim, tas izdevās.

  Angļu

  The main research question is: how does art interact with politics relations in the 1960s - 1970s in artists Guntis Strupulis life and creative work. To answer it author studied art and politics relations in the United States of Amerika, the USSR and Euroean art, as well as the developmentt of Latvian art. An important part of this study is biografy and oeuvre of artist Guntis Strupulis, featuring art and politics relations in specified period. The goal is: through example of artist Gunta Strupulis, to detect and characterize what were relationship between art and politics in the 1960s - 1970s in Latvia. While researching and developing work author concluded that creative work of Guntis Strupulis helps to understand the artist's internal opposition to the ruling politics as well as showing artistic trends in Latvian art during specified period. He is one of the artists whose works created in an attempt to depart from the terms which were imposed by socialist realism. He used artistic styles like moderate surrealism, moderate impressionist features, as well as photorealism. One of the main tasks of Latvian artists in the art of the 1960s - 1970s has been to combine the artistic explorations of modern art styles combining them with moderation so that it would be acceptable for the ruling politics. Guntis Strupulis succeeded.

  loading_gif