Resistance Movement in Latvia during Nazi German Occupation (1941–1945) : research problems and achievements

  NosaukumsResistance Movement in Latvia during Nazi German Occupation (1941–1945) : research problems and achievements
  Alternatīvais nosaukumsPretošanās kustība Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā (1941– 1945): pētniecības problēmas un risinājumi
  Publikācijas tipsZinātniskie žurnāli
  AutorsNeiburgs, Uldis, 1972-
  Oriģināla radīšanas gads2011
  IzdevējsLatvijas Universitāte
  Valodaangļu
  Vispārīgās piezīmesBibliogrāfija: 24.-28. lpp.; Sponsors: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)".
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Universitāte
  NozareHumanitārās zinātnes
  AtslēgvārdsNacistiskās Vācijas okupācija; Sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas pretošanās kustībām un Rietumu izlūkdienestiem

  Latviešu

  Rakstā ir sniegts vispārējs pārskats par pretošanās kustību Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā, īpašu uzmanību pievēršot pretošanās kustības jēdzieniskajai izpratnei, tās dalībnieku loka noteikšanai un citiem teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem. Pētījums arī rāda, ka pretošanās kustība nacistu okupētajā Latvijā sadarbojās ar līdzīgām pretošanās kustībām Lietuvā un Igaunijā. Cerot uz Rietumu sabiedroto – ASV un Lielbritānijas, kā arī Skandināvijas valstu atbalstu neatkarības atgūšanā, visas trīs Baltijas valstu pretošanās kustības uzturēja ciešus kontaktus ar bijušajiem šo valstu sūtņiem Stokholmā, kuri atradās sakaros ar ASV (OSS), Lielbritānijas (SIS) un Zviedrijas (C-byrån) izlūkdienestiem, piegādājot tiem informāciju par situāciju nacistu okupētajās Baltijas valstīs.

  Angļu

  This article gives an overview of the resistance movement in Latvia during Nazi German occupation, focusing on conceptual understanding of the resistance movement, determining the range of its members and other theoretical and practical issues. The research also shows that the resistance movement in Nazioccupied Latvian cooperated with similar resistance movements in Lithuania and Estonia. Hoping to encourage the support of the Western Allies – US, Great Britain – and the Scandinavian countries for the restoration of independence, all three Baltic resistance movements kept close contacts with former ambassadors of these countries in Stockholm, who in turn sought liaisons with American (OSS), British (SIS) and Swedish (C-byrån) intelligence services, supplying them information on the situation in the Nazioccupied territory in the Baltics.

  loading_gif