Žurnāla “Rosme” satura bibliogrāfiskais rādītājs 2001.-2005.gadam un 2011.-2014.gadam

  NosaukumsŽurnāla "Rosme" satura bibliogrāfiskais rādītājs 2001.-2005.gadam un 2011.-2014.gadam
  Publikācijas tipsBakalaura darbi
  AutorsKrastiņa, Sintija
  Oriģināla radīšanas gads2015
  IzdevējsLatvijas Universitāte
  Valodalatviešu
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Universitāte
  NozareSociālās zinātnes
  Atslēgvārdsbibliogrāfija, bibliogrāfiskie līdzekļi, bibliogrāfiskais rādītājs, bibliogrāfiskais apraksts, bibliography,, bibliographic resources, bibliographic index, bibliographic description

  Latviešu

  Bakalaura darbā pētīts žurnāls „Rosme” no 2001. līdz 2005. gadam un no 2011. līdz 2014. gadam. Darbā ir veikta datu analīze, izmantojot kvalitatīvo un kvantitatīvo kontentanalīzi, kā arī analizēti žurnāla „Rosme” raksti un izveidots bibliogrāfiskais rādītājs. Pētījumā izvirzītās hipotēzes - žurnālā „Rosme” tiek apkopoti raksti par dažādām tēmām, kas ir aktuālas cilvēkiem ar redzes problēmām Latvijā un no 2011. līdz 2014. gadam salīdzinājumā ar 2001. līdz 2005. gadam žurnāls „Rosme” ir publicējis vairāk rakstu - ir apstiprinājušās, jo veicot pētījumu tika noskaidrots, ka žurnālu raksti ir aktuāli par dažādām nozarēm cilvēkiem ar redzes problēmām un laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam žurnālā „Rosme” tika publicēti vairāk rakstu nekā laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam.

  Angļu

  Bachelor work studied journal "Rosme" from 2001th to 2005th year and from 2011th to 2014th. Data analysis was conducted using qualitative content analysis, and using quantitative content analysis. Was to analyze the magazine "Rosme" articles and created a bibliographic index. The study hypothesis - the magazine "Rosme" are summarized articles on a variety of topics that are relevant to people with sight problems in Latvian and from 2011 to 2014 compared with 2001 to 2005, the magazine "Rosme" has published more articles - have been confirmed, because during the study showed that journal articles are up to date on the various sectors of people with sight problems, and the period from 2011 to 2014 in the journal "Rosme" was published more articles than in the period from 2001 to 2005.

  loading_gif