Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā

  NosaukumsNacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā
  Publikācijas tipsZinātnisko rakstu krājumi
  Oriģināla radīšanas gads2011
  IzdevējsLatvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts
  Valodalatviešu
  Vispārīgās piezīmesKrājumu veido 15 individuāli un pētniecības grupu darbi, kuri sakārtoti trijās nodaļās. Sastādītāji Dr. phil. Jurģis Šķilters, Dr. phil. Skaidrīte Lasmane. Recenzenti Rīgas Stradiņa universitātes profesore Vija Sīle un LU Sociālo zinātņu fakultātes Politisko zinātņu nodaļas docents Ivars Ījabs. Literārā redaktore Dace Lūse. Tulkojums angļu valodā Kārlis Streips. Mākslinieks un maketētājs Gatis Buravcovs.; Sponsors: Valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)"
  Institūcijas nosaukumsLatvijas Universitāte
  NozareSociālās zinātnes

  Angļu

  Grāmatā “Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā”, kas tapusi Valsts pētījumu programmas Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība) ietvaros, analizēti dažādi veidi, kā nacionālā identitāte atklājas un tiek veidota Latvijas publiskajā telpā - medijos, literatūrā, kino, teātrī, reklāmās, virtuālajā un reālajā vidē. Atbilstoši pētījuma mērķim ar nacionālo identitāti saprasta nacionālās saesības (kopienas) apzināšanās cilvēku vēlmēs, rīcībā un domāšanas modeļos. Nošķirta nācija, nacionālā un etniskā identitāte. Diskursi kultūras telpā piešķir dažādu, bieži pretrunīgu nozīmi nācijas kā valstiski organizētas kopienas (ar latviešu kultūras un valodas hegemoniju) dažādām izpratnēm un izpausmēm tagadnē, veicinot vai vājinot tās pastāvēšanu un attīstību nākotnē.

  loading_gif