Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programmas „Rīga 2014” piemērs

  TitleSociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programmas „Rīga 2014” piemērs
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorGrīnberga, Līga
  Year2014
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Darba temats „Sociālo tīklu analīzes izmantošanas iespējas kultūras ietekmes pētniecībā. Programmas „ Rīga 2014 ” piemērs” atsaucas uz bakalaura pētījuma pamatproblēmu, kas ir kultūras ietekmes novērtēšanas nepieciešamības aktualizēšanās. Jautājums par kultūras ietekmi ir arvien aktuāls, īpaši šobrīd, kad sabiedrībā tiek prasīti argumenti par katru publiskā finansējuma piešķi ršanu. Kultūras nozare nemitīgi pakļauta diskusijām, vai kultūrai piešķirtais finansējums ir adekvāts, tāpēc kultūras ietekmes novērtēšana ir arguments kultūras un tai nepieciešamā finansējuma pamatošanā. Pētnieki secinājuši, ka šobrīd no kultūras sektora profesionāļu puses tomēr trūkst izpratne par ietekmes novērtēšanas nepieciešamību, jo pastāv uzskats, ka kultūras vērtība ir pašā kultūrā un tās ietekme netiek apšaubīta. Savukārt sabiedrībā un publiskajos medijos nereti dzirdami neizpratnes pilni koment āri, kāpēc nepieciešams no valsts un pašvaldību budžeta piešķirt finansējumu kultūras pasākumiem, ja valstī ir citi nozīmīgi ekonomiskie un sociālie jautājumi, kurus nepieciešams risināt. Diskusija par kultūras finansējuma atbilstību ir aktuāla arī politis kā līmenī, jo no tā atkarīgi lēmumi, kas skar kultūrpolitiku valstī kopumā. Objektīvā izpētē un datos balstīts kultūras ietekmes novērtējums var būt kā arguments kultūras un tās finansējuma nepieciešamības pamatošanai.

  loading_gif