Jauna muzeja veidošana. Rīgas sabiedriskā transporta muzeja iecere

  TitleJauna muzeja veidošana. Rīgas sabiedriskā transporta muzeja iecere
  Scientific work typesMaster's thesis
  CreatorAndžāne, Inita
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Muzejs kā viena no cilvēces atmiņas institūcijām ir kalpojusi sabiedrības interesēm jau pēdējos 200 gadus un arī mūsdienās, kad strauji attīstās tehnoloģijas un mainās sabiedrības brīvā laika pavadīšanas ieradumi, muzeji nav izzuduši no cilvēku ikdienas. 2014.gadā Latvijā darbojās 1471 muzeji un biedrības "Culturelab" veiktais pētījums2 liecina, ka, Latvijas muzeju apmeklējums gadu no gada ir audzis. Daļa muzeju jau sen ir zināmi kā tūrisma galamērķi, bet pētījums3 rāda, ka muzeju apmeklētības dinamiku vistiešākajā veidā ietekmē jauns, atraktīvs muzeju piedāvājums, kas nozīmē gan jaunas izstādes un aktuālas ekspozīcijas, gan arī konkrētām mērķauditorijām adresētu piedāvājumu. Maģistra darba tēma „Jauna muzeja veidošana. Rīgas sabiedriskā transporta muzeja ieceres analīze” izraudzīta ar mērķi izprast, kādi aspekti ietekmē muzeja kā atmiņas institūcijas veidošanos mūsdienās. Ko iecere veidot muzeju nozīmē dibinātājam un ko no muzeja gaida sabiedrība? Vai jebkura muzeja dibināšanas ideja ir pamatota un, vai muzeja veidošana ir pienākums, ja izveidotajai kolekcija ir kultūrvēsturiska vērtība? Taču, iestājoties par muzeju kā tādu eksistenci, jāatceras arī, ka muzejs nevar būt mērķis, bet gan tikai līdzeklis kāda mērķa īstenošanai. Vienlaikus vēlams, lai šis mērķis būtu saskaņots ar tagadnes un nākotnes sabiedrības vajadzībām, kā arī respektētu sabiedrības centienus pagātnē.

  Angļu

  A museum as one of mankind's memory institutions has served the public interest for the last 200 years and even today, when technologies are rapidly developing and our society undergoes changes of leisure habits, museums have not disappeared from people's everyday life. The dynamics of museum attendance has been most directly influenced by the new attractive museums offer which means new exhibitions and actual expositions, as well as a well-considered offer addressed to specific target audiences. The actuality of the choice of the theme of the Master's Work is characterized by the already mentioned fact that the public interest in museums is growing, as well as by the increasing interest to find a special “story” and the topic which would interest the audience. The Research Phenomenon is the existence of the collection of the unique articles and documentary evidence of the Riga public transport and the fact that since the seventies of the 20th century, the tram and trolley management staff has systematically accumulated valuable materials with the aim to create a public enterprise history museum. Ltd “Rīgas satiksme”, the current owner of the collections, considers that it is necessary to find the best solution for this valuable collection, as one of the possibilities offering its institutionalization. The aim of the third paragraph is to formulate theoretically sound proposals which in the future can be used for the development of the conception of the intention to establish the Riga public transport museum. The research tasks to provide a comparative evaluation of various forms of activity and objectives of various memory institutions and to characterize the theoretical, historical and institutional aspects of establishing museums. The author considers that the launching of a new public transport museum in Riga would rise the public attention towards the roots of the traditions of the municipal public transportation, would ensure the preservation and public availability of the accumulated collection, as well as build the awareness about the significance and uniqueness of an an important chapter of Latvian industrial heritage history. The museum would have the potential to be a distinctive asset for tourism, leisure and education.

  loading_gif