Starpkultūru komunikācijas īpatnības: stereotipi un to nozīme Ramona Hosē Sendera romānā Nensijas doktora disertācija

  TitleStarpkultūru komunikācijas īpatnības: stereotipi un to nozīme Ramona Hosē Sendera romānā Nensijas doktora disertācija
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorCīrule, Lāsma
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Mūsdienās globalizācijas un migrācijas procesi notiek daudz aktīvāk, tādejādi arvien lielāku nozīmi kultūrā iegūst komunikācijas procesi. Aktīvo globalizācijas procesu rezultātā, nereti cilvēkiem rodas vajadzība veidot veiksmīgu starpkultūru komunikāciju, vēl jo vairāk, ja ģeogrāfiskie šķēršļi un valstu robežas ir atvērtas jebkuram interesentam. Aktuāli nacionālie procesi skar ne tikai lielās valstis kopumā, bet ietekmē gan reģionus, gan ikvienu tautu un valsti. Ekonomisko un sociālo apstākļu rezultātā iedzīvotāju starpvalstu migrācija ir būtisks faktors, kas ietekmē sabiedrību, komunikāciju un kultūras attīstību. Arvien biežāk nav retums uz ielām sastapt citu kultūru pārstāvjus, kuri labākas dzīves meklējumos pārceļas uz dzīvi citā valstī, tādēļ ļoti pārliecinoši veidojas multikulturāla sabiedrība, aktīvi pārveidojas esošās valstu tradīcijas un kultūras īpatnības.

  Angļu

  The thesis includes a theoretical study of popular stereotypes of the Spanish society of the 20th century. The theoretical part is based on explanations of the concepts of culture, communication, stereotypes and identity. Whereas the research part is built upon examples from Ramon J. Sender novel "Nancy’s Thesis", using them for explanation of the cultural peculiarities of the Spanish society or stereotypes of the 20th century. The aim of the thesis was achieved through the following objectives: theoretical justification for analysis of cultural, communication and stereotype processes, analysis of historical events in the USA and Spain, analysis of the available literature on various cultural peculiarities in Spain and selection of appropriate examples from R.Sender novel for accurate reflection of the Spanish cultural characteristics from the 20th century. The research part has led to the conclusion that the issue of explanation of the concept of culture still is topical due to its versatility. Further it was concluded that communication and the resulting stereotypes are inherent characteristics of the 20th century and modern society. It was also concluded that the most popular stereotypes of the Spanish society emerged thanks to such cultural peculiarities as donjuanismo, piropo, machismo, flamenco, religion, bullfighting and roma people of Andalusia. Finally, it was concluded that the stereotypes mainly are in line with the Andalusia image, thus the image of Spain has been formed through the Andalusia cultural characteristics.

  Spāņu

  El objetivo del trabajo de fin de grado es realizar un estudio teórico de los estereotipos populares de la sociedad española durante del siglo XX. La tesis consta de cinco capítulos, de los tres primeros son la parte teórica basada en la explicación conceptual de la cultura, la comunicación, los estereotipos, la identidad y los procesos históricos en EE.UU y España. Los dos últimos capítulos están basados en el análisis teórico de las peculiaridades culturales de la sociedad española del siglo XX a través de los ejemplos los ejemplos en la novela "La tesis de Nancy" de Ramón J. Sender. Para alcanzar el objetivo de la tesis, se establecieron las siguientes tareas: 1 explorar y describir la literatura teórica de varios investigadores de los diferentes campos científicos sobre la cultura, la comunicación y los estereotipos; 2. investigar los acontecimientos históricos del siglo XX, principalmente en EE.UU. y España, con objetivo de comprender la formación y desarrollo de los estereotipos españoles del siglo XX; 3. identificar los estereotipos reflejados en la novela "La Tesis de Nancy" de Ramón J. Sender; 4. analizar el flamenco, piropos, machismo, donjuanismo, los gitanos en Andalucía, la tauromaquia y la religión como los estereotipos reflejados en la novela, utilizando la literatura teórica y los ejemplos de la novela "La Tesis de Nancy". 5. realizar las conclusiones. Tras la investigación realizada la autora del trabajo de fin de grado ha concluido que los estereotipos presentados se consideran importantes características del siglo XX y de la sociedad española moderna. Asimismo, la investigación ha revelado que los estereotipos más populares de la sociedad española surgieron gracias a peculiaridades culturales tales como el donjuanismo, el piropo, el machismo, el flamenco, la religión, las corridas de toros y los rasgos de la comunidad gitana de Andalucía. Por útimo se ha llegado a la conclusion de que los estereotipos sobre España corresponden en gran medida con las peculiaridades culturales andaluzas, de modo que la imagen de España en el exterior se ha formado a través de la cultura de Andalucía.

  loading_gif