Mūsdienu britu sabiedrības atspoguļojums dzejas kustībā Spoken Word

  TitleMūsdienu britu sabiedrības atspoguļojums dzejas kustībā Spoken Word
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorIndzere, Ieva
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Kopš pagājušā gadsimta beigām lielu popularitāti modernajā kultūrā ieguvušas dažādas urbānās dzejas kustības, kuras radušās Amerikas Savienotajās Valstīs un izplatījušās arī Eiropā. Viena no šīm kustībām ir dzejas kustība Spoken Word, kura ieņem nozīmīgu lomu mūsdienu Lielbritānijas kultūras un izglītības vidē. Tās popularitāte un pielietojums turpina palielināties. Pēdējo gadu laikā Spoken Word kustība ir kļuvusi aktuāla arī Latvijas modernajā kultūrā. Vairāki kultūras centri kā Totaldobže un Kaņepes Kultūras sadarbībā ar Britu padomi Latvijā sniedz iespēju apmeklēt britu Spoken Word dzejnieku meistarklases un rīko dzejas slamu konkursus, kuros aktīvu piedalās arī pazīstami latviešu hip-hopa kultūras pārstāvji un improvizatori, piemēram, Edavārdi, MC Ansis. Bakalaura darbā pētītas Lielbritānijas sabiedrībā aktuālās tēmas Spoken Word kustības dzejnieku darbos. Īpašu popularitāti Lielbritānijā guvušas dzejas meistarklases un slamu vakari, kas Spoken Word kustību dara pieejamu gandrīz ikkatram sabiedrības loceklim. To veicina arī Spoken Word dzejai raksturīgās izpausmes – video, grafikas un mūzikas izmantojums.

  Angļu

  The urban poetry movement Spoken Word has become widespread and popular in the United Kingdom. Its representatives participate in different organizations and coordinate projects for teenagers and young people. The Bachelor’s paper Reflection of Modern British Society in the Poetry Movement ‘Spoken Word’ deals with the history and characteristic features of urban poetry and includes the analysis of contemporary British Spoken Word poems. One part of the chosen poems focuses on the problems caused by the growing numbers of immigrants and differences between races in Britain. Another theme discussed in the poems is the negative social effects of urbanization, such as the increasing crime rate and poverty, the growing tension between social classes and gentrification. The Bachelor’s paper reveals that the urban poetry movement Spoken Word creates a new, topical form of expression that makes their poetry accessible to a wide audience.

  Itāļu

  La movimento poesia urbana Spoken Word è diffusa e popolare nel Regno Unito. Poeti partecipare alle diverse organizzazioni e coordinare progetti per ragazzi e giovani. Il carta di Corso di Laurea „Riflessione della moderna società Britannico nella movimento poesia Spoken Word“ riguarda la storia e le caratteristiche di poesia urbana e include l'analisi poesie Britannica contemporanea Spoken Word. Una parte della scelta poesie si concentra sui problemi derivanti dal crescente numero di immigrati e le differenze tra le razze in Gran Bretagna. Altro tema discusso nei poemi è conseguenze sociali negative dell'urbanizzazione, come l'aumento della criminalità e della povertà, la crescente tensione tra le classi sociali e ristrutturata. Il carta di Corso di Laurea rivela che la poesia urbana movimento Spoken Word crea nuova forma topica di espressione per la poesia.

  loading_gif