Kultūras mantojuma iespējas kultūras tūrisma attīstībā Latgalē

  TitleKultūras mantojuma iespējas kultūras tūrisma attīstībā Latgalē
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorKarpova, Beāte
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Kultūras tūrisms ir viens no tūrisma paveidiem. Ap 28% no kopējā tūristu daudzuma, veido kultūras tūristi.1 Tas tiek iekļauts teritoriju attīstības plānos, kā arī tas ir populārs pētnieku apskates objekts. Bakalaura darba temats „Kultūras mantojuma iespējas kultūras tūrisma attīstībā Latgalē” ir aktuāls Latgales attīstības iespēju izpētes kontekstā. Pētot Latgales pierobežas pilsētu Kārsavu, jau iepriekš tika rakstīts kursa darbs „Vēsture kā kultūras tūrisma veicinošs faktors (Kārsavas pilsētas piemērs)”. Šajā darbā tika secināts, ka Kārsavas pilsētā ir potenciāls kultūras tūrisma attīstībai, jo ir kultūrvēsturiskā telpa, taču neattīstītas infrastruktūras un finanšu trūkuma dēļ, tas ir grūti realizējams. Pēdējos gados Latvijā un ārzemēs vērojama interese par Latgales kultūras tūrisma jaunajiem piedāvājumiem: Rēzeknē Latgales vēstniecība „Gors” un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, Daugavpilī „Marka Rotko” mākslas centrs, kuri liecina par kultūras pieejamības ieinteresētību un attīstību. Tas nozīmē, ka veidojot kultūras centrus, tiek ne tikai patērēta kultūra, bet tiek dota vīzija par tālāku Latgales kultūras attīstību. Ņemot vērā, ka Latgale ir novads ar savu valodu, tradīcijām, kuras joprojām ir saglabājušās un plaši tiek izmantotas ikdienā, ir nozīmīgi saglabāt šo Latgales identitāti. Latvijas iedzīvotāju skaits krasi sarūk, taču tas nenozīmē, ka interese par Latgales kultūras mantojumu samazinās. Tāpēc, lai popularizētu un saglabātu kultūras mantojumu, kā viens no veidiem, ir tā izmantošana kultūras tūrismā.

  Angļu

  This Bachelor thesis, the opportunities of cultural heritage development in Latgale region, explores the ways of using cultural heritage for the development of culture tourism in Latgale region. Various definitions of tourism, tangible and intangible culture heritage, ways of heritage conservation and the usage and formation of tourist attractions have been analyzed from several sources. In order to evaluate the current situation of the culture tourism field in Latgale, several interviews have been analyzed within the research part of this thesis along with evaluation of certain internet websites. One in-depth interview, four electronic interviews, an internet poll and culture tourism analysis of two websites have been performed within the research part. The thesis consists of 78 pages, 3 sections and 6 annexes. 65 information sources were used.

  loading_gif