Laikmetīgās dejas izrāde Ananda

  TitleLaikmetīgās dejas izrāde Ananda
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorKronberga, Eva
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  DescriptionBakalaura darba teorētiskais pielikums
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Bakalaura darba ietvaros tapa laikmetīgās dejas izrāde „Ananda”, kas tulkojumā nozīmē laime. Viens no galvenajiem iedvesmas avotiem ir sirreālā filma „Holy mountain”. Filma bija kā impulss radīt darbu, kas sevī ietver motīvus par cilvēka ceļu uz laimi, par ceļu, kas lielā mērā saistīts ar ciešanām – to pārdzīvošanu un atbrīvošanos no tām. Tēma, kas runā par garīgajām vērtībām, autori uzrunāja strādājot pie studiju laikā tapušā darba „WHOMADEWHO”. Kur tika apskatīti autores interesējoši jautājumi, piemēram, kas ir ko radījis? Dievs radījis mūs vai mēs Dievu? Es radu pasauli vai pasaule rada mani? Turpinot izzināt sevi un pasauli, autore sāka daudz meditēt, un redzēt sevi kā personību lielajā pasaulē, izvērtēt lietas citādi, ar jaunu skatījumu uz lietu kārtību. Tas bija process - dziļi rakties savās pagātnes atmiņās un atmest visu lieko – negatīvo informāciju, kura ierobeţoja attīstīties un tapt laimīgai. Autore darba izveides laikā papildus ir interesējusies un darba teorētiskajā pielikumā aprakstījusi kā ciešanas tiek uztvertas, izskaidrotas un kādi ceļi tiek piedāvāti no tām atbrīvoties kristietībā un arī budismā.

  Angļu

  Author inspiring from psychedelic movie „Holy mountain” and in bachelor thesis described theoretical aspects created contemporary dance performance „Ananda”. Contemporary dance performance „Ananda” is about happiness, about difficult harsh road to it. It’s tells that suffering and happiness are closely linked with each other. It is story about how to get rid of suffering and experience happiness more frequently. To implement author’s intent six dancers was working together. Dancers were asked to change their state of mind and complete other choreographer tasks, to develop dance material. Dancers came with their own personal movement expression, with their own ideas, with endless discovery vigor. It was a true process in which dancers needed to step out of comfort zone, they needed to share their memories that are painful and put them in to dance. In was true process in which was created dance material that suits for each dancer personally. In order to implement goals, to create equality, unity with performers and audience – the audience were seated in a circle. With the music, choreography, lighting and costumes assistance meditative atmosphere was created thus, facilitate the viewer's participation in the psychological processes that take place during the performance.

  loading_gif