Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā

  TitleKārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā
  Scientific work typesPromocijas darbi
  CreatorMedveckis, Arturs, 1960-
  Year2016
  IzdevējsLiepājas Universitāte
  Languagelatviešu
  Descriptionpromocijas darbs aizstāvēts 24.08.2016.
  Institution nameLiepājas Universitāte
  NozareSociālās zinātnes

  Latviešu

  Artura Medvecka promocijas darbs pedagoģijā vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē „Kārlis Rūdolfs Kreicbergs un viņa laiks: identitāte pedagoga dzīvesdarbībā” izstrādāts Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūtā Dr.paed., profesores Alīdas Samusevičas vadībā laika posmā no 2002. līdz 2016. gadam. Promocijas darba mērķis: aprobējot teorētiskajās atziņās pamatoto pedagoga identitātes modeli, izpētīt Kārļa Rūdolfa Kreicberga (1921 – 2014) identitāšu daudzveidību pedagoga dzīvesdarbībā. Promocijas darba apjoms ir 318 lappuses un 14 pieli kumi.

  loading_gif