Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts

  TitleLatviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts
  Scientific work typesPromocijas darbi
  CreatorDzintars, Normunds, 1971-
  Year2013
  IzdevējsLiepājas Universitāte
  Languagelatviešu
  Descriptionpromocijas darbs aizstāvēts 24.01.2014.
  Institution nameLiepājas Universitāte
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Ir pagājuši 73 gadi, kopš PSRS okupēja Latviju, un 22 gadi, kopš Latvija atguvusi suverenitāti. Vēsturiskie notikumi noteica p aradigmu maiľu arī izglītības sistēmā kā programmu, tā mācību grāmatu satura aspektā. Valsts politika vienmēr bijusi cieši saistīta ar valodas un izglītības politiku. Līdz ar neatkarības zaudēšanu Latvijas un citu Baltijas valstu izglītības attīstības ceļš tika varmācīgi pārtraukts, uzspieţot citu pasaules redzējumu un mainot sabiedrības vērtību sistēmu. Valstiskās formācijas un ideoloģijas pārmaiľas Latvijā skāra tādus mācību priekšmetus kā vēsturi, latviešu valodu, literatūru, jo skola un īpaši valodas mā cību jautājums vienmēr ir bijis spēcīgs politiskais ierocis. Latv i jas izglītības sistēma, tai skaitā arī dzimtās valodas apguve, iekļauta vienotā, centralizētā sistēmā, kas kopīga visai Padomju Sociālistisko Republiku Savienībai (PSRS).

  loading_gif