Izglītības darbības pētījums e-studiju vidē

  TitleIzglītības darbības pētījums e-studiju vidē
  Scientific work typesPromocijas darbi
  CreatorKapenieks, Jānis, 1955-
  Year2013
  Languagelatviešu
  Descriptionpromocijas darbs aizstāvēts 18.03.2013.
  Institution nameLiepājas Universitāte
  NozareLietišķās zinātnes

  Latviešu

  Jāņa Kapenieka promocijas darbs Izglītības darbības pētījums (IDP) e-studiju vidē izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikācijas fakultātes Tālmācības Studiju centrā doktorantūras programmas E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība ietvaros kā transdisciplinārs pētījums augstskolu pedagoģijas apakšnozarē zinātniskā grāda iegūšanai. Promocijas darbs uzrakstīts uz 227 lapām, tas ietver 95 attēlus un 22 tabulas, promocijas darbam pievienoti 26 pielikumi. Promocijas pētījuma veikšanai izmantoti 194 literatūras avoti.

  Angļu

  Janis Kapenieks has submitted the thesis Educational Action Research Design for e-learning environments in partial fulfillment for the degree of doctor of e-learning technology and management at Riga Technical University in the Faculty of Electronics and Telecommunications of in the Distance Learning Study Centre in the doctoral program in eStudies Technology and Management and has fulfilled the requirements for a doctorate in transdisciplinary pedagogy that is a recognized subdivision of pedagogy in the national higher education law. The dissertation consists of 230 pages and includes 95 figures, 22 tables and text. The appendix consists of 26 items. The research for the dissertation applied 194 sources.

  loading_gif