Sievietes Francijas politikā 20. gadsimtā

  TitleSievietes Francijas politikā 20. gadsimtā
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorBalmane, Benita
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Bakalaura darba tēma ir „Sievietes Francijas politikā 20. gadsimtā”. Tēmas izvēles pamatā ir tās aktualitāte, jo, neskatoties uz progresu gadsimta garumā, jautājums par dzimumu līdztiesībām Francijas politikā joprojām ir aktuāls. Francijā sieviešu cīņa par dzimumu līdztiesībām aizsākās revolūcijas laikā, bet ievērojami panākumi tika gūti pēc II Pasaules kara līdz ar sieviešu balsstiesību iegūšanu. Pateicoties Francijas sieviešu cīņai par vienlīdzību un personisko brīvību visās dzīves jomās, t.sk. arī politikā, šodien varam runāt par to, ka sievietes politikā sāk ieņemt aizvien nozīmīgāku lomu, tomēr joprojām ir aktuāls jautājums par to, kāpēc sievietes saskaras ar problēmām, kuras saistītas ar dzimumu diskrimināciju politikā. Bakalaura darbā tiek pētīts, kā ir mainījies sievietes stāvoklis politikā un sabiedrībā līdz 20. gadsimta beigām, kā ir attīstījusies sieviešu ienākšana politikā. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā autore pēta, kā ir mainījušās sieviešu tiesības līdz 20.gadsimtam, kādi apstākļi veicināja Paritātes likuma politikā pieņemšanu un attīstību. 2000. gada 6. jūnijā tika pieņemts papildināts likums par paritāti politiskajā dzīvē. Tas ir likums nr. 2000-493 par paritāti politikā, „veicinot vienlīdzīgu pieeju vēlēšanās uz mandātiem un vēlētiem amatiem, vīriešiem un sievietēm” (Loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives1). Autore pēta šī likuma pieņemšanas cēloņus, mērķus un likuma attīstību, lai noskaidrotu tā ietekmi uz sieviešu pārstāvniecību Francijas politikā.

  Angļu

  Title of bachelor’s thesis: “Women in the French politics during the 20th century.” Despite the recent changes in the French legislation, women’s rights and gender discrimination is still an important issue. Women in politics are still a minority, are victims of sexism and are discriminated against. After passing the law of women’s right to vote rapid changes occurred in the French legislation. Women gained rights regarding many aspects of their living conditions including politics. The alternation of the state laws came faster than their fulfilment which is the reason for women’s fight for parity in today’s France. The aim of the research is to study women’s role as part of the political system in France during the last century focusing on three well known women Simone de Beauvoir, Simone Veil, Édith Cresson and their contribution to the French politics. The bachelor’s thesis covers topics on the evolution of women’s rights over the centuries and their representation of French politics today.

  Franču

  Le titre de ce mémoire est: ”Les femmes en politique au 20e siècle en France.” Le travail donné a pour but d'analyser la place des femmes en politique en France et de comprendre le rôle de trois femmes importantes dans l'Histoire de la France au 20e siècle. La question de recherche est: comment sont changés les droits des femmes en politique en France et quelles sont des conséquences de la loi de parité. Après l'obtention des droits de vote, les droits des femmes ont accéléré, des changements dans le statut des femmes et dans la société française au 20e siècle ont été mis en place. Théoriquement, il y a eu beaucoup de changements dans la législation mais en réalité l'attitude des hommes politiques n'ont pas changé en face des femmes dans la politique. La bataille des femmes pour ancrer la parité en réalité, est actuelle même aujourd'hui.

  loading_gif