Knuta Hamsuna centrs un Žaņa Lipkes memoriāls kā 21. gs. kultūras institūcijas

  TitleKnuta Hamsuna centrs un Žaņa Lipkes memoriāls kā 21. gs. kultūras institūcijas
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorKuzmina, Evita
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Bakalaura darba tēma “Knuta Hamsuna centrs un Žaņa Lipkes memoriāls kā 21. gs. kultūras instiūcijas” tika izvēlēta, balstoties uz diviem būtiskiem aspektiem, proti, tradīciju un novitāti muzeju arhitektūrā un komunikācijā Norvēģijā un Latvijā 21. gs. Knuts Hamsuns un Žanis Lipke bija laikabiedri, un abām izcilajām, bet pretrunīgajām personībām par godu ir uzceltas speciāli viņiem veltītas kultūras institūcijas Norvēģijā un Latvijā. Pētījumā aplūkota un analizēta novitātes nozīme muzeju koncepcijās 21. gs. Vērtēts, kā novitāte izpaužas Knuta Hamsuna centra un Žaņa Lipkes memoriāla koncepcijās, arhitektūrā un komunikācijā. Norvēģijas un Latvijas kultūrpolitikas uzstādījums ir līdzīgs – tiklīdz ir runa par kādu vēsturiski nozīmīgu notikumu vai personību, dominē viedoklis, ka tajā vietā ir jāiekārto muzejs. Šādos muzejos ēka ir daļa vēstures liecības, kas tiek stāstīta apmeklētājam. Arhitektūra kalpo kā līdzeklis, lai atainotu tā laika stila iezīmes un ļautu apmeklētājam identificēt sevi ar muzeja mājas kādreizējiem iemītniekiem. Savukārt mūsdienu muzeju ēkām, kas ir celtas speciāli par godu kādai nozīmīgai personībai, kā tas ir Ž. Lipkes un K. Hamsuna gadījumā, sociālā vēsture, izmantojot semiotiku un simbolus, tiek interpretēta caur arhitektūru un komunikāciju.

  Angļu

  The title of the present work is “Knut Hamsun Centre and Zanis Lipke Memorial – cultural institutions of the 21st century”. This study is composed of four main chapters. This structure attempts to provide a clear way to the understanding of the investigation methods from the presentation of definitions and current context surrounding museums and cultural institutions of the 21st century in the first chapter. Second chapter describes Knut Hamsun and Zanis Lipke biography with focus on presence of World War II in order to describe choices they made regarding political views and actions. Third chapter consist of analysis of architect’s Steven Holl artist’s concept for Hamsun centre and Zaiga Gaile artists’s concept for Lipke Memorial. Fourth chapter is analysis of information and communication technologies used in both cultural institutions. The aim of the thesis is to investigate and analyse interaction between communication and concept of Hamsun centre and Lipke Memorial, emphasizing presence of innovation of the 21st century. The results of this study show that Hamsun centre and Lipke Memorial are world level innovative cultural institutions regarding architectural concept and design, technologies used in exhibitions and digital communication examples.

  Norvēģu

  Denne bacheloroppgaven heter “Knut Hamsunsenteret og Zanis Lipke memorial – kulturinstitusjoner i det 21. århundre”. Bacheloroppgaven består av fire hovedkapitler. Bakgrunnskapittelet viser hvilke faglige diskusjoner som er med på å prege denne oppgaven. I tillegg er det analisert hvordan beskrives museet og kulturinstitusjoner i det 21. århundre. Andre kapittelet presenterer viktighet av Knut Hamsun literaturen og senere publikasjoner om nazisme i Norge. Det er forklart hvorfor er han så tvetydig i det norske samfunnet. Kapittelet presenterer også Zanis Lipke iverksatte beslutninger mot nazisme i Latvia. Tredje kapittelet gir svar på hvordan arkitektenes prosessuelt arbeidet gjennom stadiene idékonsept, skisseprosjekt og forprosjekt i utarbeidelsen av både kulturinstitusjoner. Fjerde kapittelet analyserer bruk av sosiale medier og informasjonsteknologi. Avhandlingens hovedproblemstilling er å forklare den særegne utformingen av Knuta Hamsunsenteret og Zanis Lipke memorial ved å undersøke byggeoppdrag og betingelser, sett i sammenheng med komunikasjon gjennom digitale medier.

  loading_gif