Mūsdienu Latvijas problēmas un to atspoguļojums laikraksta “Latvijas Avīze” “Lata romānu” sērijā (2004. līdz 2014. gadam)

  TitleMūsdienu Latvijas problēmas un to atspoguļojums laikraksta "Latvijas Avīze" "Lata romānu" sērijā (2004. līdz 2014. gadam)
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorLāriņa, Daina
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Šī darba uzmanības centrā ir laikraksta „Latvijas Avīze” izdotie “Lata romāni”. Ideju par šādu darba tēmu raisīja interese par mūsdienu literatūru un to, kā tajā atspoguļojas apkārtējā vide, laikmeta iezīmes un cilvēks. Šī darba ietvaros tika pētīts, kā šie romāni, kuri pēc to tapšanas ieceres sasaistīti ar ikdienas dzīvi, mūsdienu situācijām un kāda ir tajos paustā problemātika. “Lata romānu” sērija ir aktuāla, tās romāni iznāk šobrīd, tajā ir daudzveidīga tematika, tā paver iespējas dažādiem literatūrsocioloģiskiem pētījumiem. Sērijā izdotie romāni parasti tiek pieskaitīti pie tā sauktās “nenopietnās” (dažādās tradīcijās saukta arī – triviālās, sēnalu, lubu, masu, formulu) literatūras. Autore uzskata, ka ir nozīmīgi pētīt arī triviālo literatūru, jo tā bieži var demonstrēt laikmeta iezīmes, aktuālu problemātiku, atspoguļot sociumu, iekļaut vēsturiski nozīmīgu informāciju (piemēram, iestāšanās Eiropas Savienībā, notikušie referendumi, informācija par reģionālo attīstību).

  Angļu

  The goals of “The problems and their reflection of contemporary Latvia in “Latvijas Avize” newspaper's “Novels of Lats” series (2004-2014)” were to research “Novels of Lats” as a whole, understand the difference between “serious” and trivial literature, and find out how “Novels of Lats” series reflect nowadays – how modern works use Latvia and its problems now. From 120 novels (that were published from 2004 till 2014) based on the genre, on the fact that the author is a Latvian, and the time dedicated to the study, 23 novels were chosen to be explored more profoundly. Applied research methods: literary studies, text analysis, text interpretation, formation of classification. The research is divided in three parts: “series of “Novels of Lats””, “specifics of trivial literature” and “The reflection of contemporary Latvia's problems in “Novels of Lats” series”. Contemporary Latvia's problems are divided in six groups: financial difficulties motif, problematics of human relations, modern technology, Soviet time, alcoholism and desolation of the countryside.

  loading_gif