Egle latviešu ģimenes godos Latvijas terirotijā pēc paražu aprakstiem latviešu folkloras krātuves arhīvā

  TitleEgle latviešu ģimenes godos Latvijas terirotijā pēc paražu aprakstiem latviešu folkloras krātuves arhīvā
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorLiepiņa, Eva
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Daţādu augu izmantošana ģimenes godos un ar tiem saistītajās latviskajās tradīcijās un rituālos ir samērā plaši pētīts temats zinātniskajā literatūrā, kuram pievērsušies tādi zinātnieki kā Janīna Kursīte, Kārlis Straubergs, Gatis Ozoliņš u.c. Egle ir viens no augiem, kurš tika bieţi pielietots latviskajās tradīcijās un rituālos, bet kura pielietojums tādos ģimenes godos kā kristībās, kāzās un bērēs faktiski nav atsevišķi pētīts. Rakstot savu kursa darbu par augu izmantošanu latviešu ģimenes godos, autore secināja, ka egle ir viens no visbieţāk izmantotajiem augiem, kurš tiek pielietots gan praktiskiem, gan simboliskiem nolūkiem. Tā kā pēdējos gados Latvijā arvien palielinās sabiedrības interese par latviskajām tradīcijām un iezīmējas vēlme piekopt daţāda veida rituālus ģimenes godos, kurus izmantojuši mūsu senči senatnē, pētījumam „Egle latviešu ģimenes godos Latvijas teritorijā pēc paraţu aprakstiem Latviešu folkloras krātuves arhīvā” var būt noderīga tradīciju pētniekiem un praktizētājiem, lai izprastu egles pielietojuma iespējas un to atbilstību senajām paraţām. Kā arī pētījums var sniegt savu pienesumu augu tradicionālā pielietojuma pētniecībā.

  Angļu

  The bachelor work ,,The Fir Tree in the Family Celebrations in the Territory of Latvia following the Custom Descriptions at the Repository of Archives of the Latvian Folklore” is a research which conducted analysing available sources and literature about the research topic. The work is based on the materials and sources available at the Repository of Archives of the Latvian Folklore. The structure of the bachelor work is comprised of the five major chapters. The first chapter provides the analysis of the sources and literature about the main present researches in connection with the Latvian family celebrations and the use of plants there, including fir tree.

  loading_gif