Latvijas radošo pilsētu attīstības tendences un problemātika

  TitleLatvijas radošo pilsētu attīstības tendences un problemātika
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorSarguna, Agnese
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Ja domājam par 21. gadsimtu un atslēgvārdiem, kas ar to saistās, viens no pirmajiem prātā nāk “radošums” – radošā domāšana, ekonomika, radošās un kultūras industrijas, klasteri, kvartāli, pilsētas utt. Radošums tiek ņemts vērā kā spēcīgs faktors ekonomiskajai izaugsmei un iekļauts politikas plānošanas dokumentos – gan Eiropas, gan atsevišķu valstu un pilsētu līmeņos. Radošo pilsētu kustība aizsākās 1980os gados, kad tika radīta lielākā daļa nozīmīgo ideju, tolaik atslēgvārdi bija kultūra, māksla, kultūras plānošana, kultūras resursi un kultūras industrijas. Vēl netika runāts par zinātnes, tehnoloģisko un inženierisko radošumu, lai gan arī šiem aspektiem bija nozīmīga loma pilsētu darbībā. Radošums savu universālo izplatību ieguva tikai 1990to gadu vidū. Kultūras industrijas kļuva par radošajām industrijām un radošo ekonomiku, lai gan joprojām nav īstas skaidrības starp terminiem. Radošās šķiras apzināšanās sākās 2002. gadā, kad Ričarda Floridas (Richard Florida) darbs “The Rise of the Creative Class” deva kustībai strauju pacēlumu. Tāpat arī digitālo mediju uzplaukums un pastiprinātā interese par dizainu kļuva par tiltu, savienojot tehnoloģijas ar mākslas radītām inovācijām, kas savukārt uzsāka diskusiju par apvienoto radošumu kā piemēram, zinātniskās mākslas kustība, kur zinātniskā un mākslas domāšana ir apvienotas. Turklāt līdz ar priekšstata par pieredzes ekonomiku veidošanos, cēlās arī jutekliskās pieredzes, ko dod radošums mākslā, nozīme. Lai radītu radošu pilsētu, nepieciešama plašāka iztēle, kā piemēram, radošā birokrātija vai sociālās inovācijas, kas joprojām netiek pietiekami izmantotas, lai gan bez tām vietu nevarētu saukt par radošu.

  Angļu

  This work is called “Creative Cities of Latvia Development Trends and Problems” and is written by Agnese Sarguna. Creative city concept started on 1980s when most of the key ideas was created. By the time concept has changed. Creativity concept as we know it today became popular in the middle of 1990s. Awareness of Creative Class started on 2002, when Richard Florida published his work “The Rise of the Creative Class”. Most famous researcher of Creative City concept is Charles Landry, who published his work “The Creative City: a Toolkit for Urban innovators” in 2000. Since then awareness of the concept has raised and achieved global spread. Creative city concept applies not only on creatives – artists, designers etc. – it includes wider range of interests. Creative city means not only searching for new solutions for existing problems, but also realization of them. It includes all society and its collective participation on going to the goal of better quality of life and environment where all society is involved in its development, where government cooperates with citizens. Creative milieu can be described with key words: tolerance, mindedness and sustainability. Aim of this work is to define and analyze creative cities of Latvia development trends and problems.

  loading_gif