Bibliotēkas kā kultūras organizācijas lomas maiņa mūsdienās

  TitleBibliotēkas kā kultūras organizācijas lomas maiņa mūsdienās
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorTaurēna, Katrīna
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes

  Latviešu

  Mūsdienās kā dominējošā vērtība tiek uzsvērtas zināšanas, tas ir izšķirošs attīstības un veiksmīgs konkurences faktors. Tas izsaka nepieciešamību nepārtraukti atjaunot savas zināšanas un prasmes. Izglītība vairs nav attiecināma uz kādu konkrētu vecuma posmu. Mūsdienu procesi pieprasa, lai indivīds mācītos visu mūžu. Izglītība mūža garumā spēs nodrošināt cilvēkam pilnvērtīgu dzīves kvalitāti, ceļot konkurētspēju darba tirgū un aktīvi līdzdarboties pilsoniskās sabiedrības procesos. Arī mūsdienu darba devēji pieprasa, lai potenciālais darbinieks varētu veikt un izpildīt lielu skaitu dažādu darbību, būtu izglītots, inteliģents, kompetents savā jomā, spētu pamatot savu viedokli un lai viņam piemistu vēl daudz dažādu īpašību un spēju, kas atbilstu konkrētām vajadzībām. Tiek aktualizēta arī kultūras un radošuma nozīmība šajos mainīgajos apstākļos, šīs īpašības ikvienā reģionā un valstī atzītas kā izaugsmes galvenais potenciāls. Un šobrīd, kad varam runāt par pāreju no informācijas sabiedrības uz zināšanu sabiedrību, kur visi procesi balstīti zināšanu iegūšanā un to lietderīgā izmantošanā, prasmē tās pārvaldīt, ir galvenais sabiedrības dzinējspēks, tiek meklēti veidi kā šīs zināšanas iegūt. Kā viens no veidiem, kur iespējams iegūt zināšanas ir bibliotēka, jo bibliotēka ir organizācija, kura veido informācijas krājumus, ietekmē to izplatīšanu vidē, piekļuve informācijai ir piekļuve zināšanām.

  loading_gif