Latviešu ornamentikas aktualitāte etniskās identitātes konstruēšanas kontekstā

  TitleLatviešu ornamentikas aktualitāte etniskās identitātes konstruēšanas kontekstā
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorVilciņa, Lāsma
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Globalizācijas procesu kontekstā mūsdienu Latvijā aktuāls kļūst jautājums par nacionālo, etnisko un latvisko identitāti. Globalizācijai raksturīga visa vienādošana, kas nivelē arī atšķirības starp daţādām kultūrām un zemēm.1 Daţādo globalizācijas procesu ietekmē nacionālo valstu ietvaros vērojamas uz pārorientāciju vērstas izmaiņas, kas priekšplānā tiecas izvirzīt un atgriezties pie vietējībā un nacionālajā, lokālajā kultūrā balstītām vērtībām. Vietējās kultūras vērtību saglabāšanas nepieciešamība sakņojas indivīda apziņā, kas līdz ar Latvijas unikālo kultūrtelpu, tās kultūru un garīgā mantojuma apzināšanos un vērtībām veido un izsaka indivīda subjektīvās piederības izjūtu, ar kuras palīdzību tas identificē sevi kā latviešu nācijai piederīgu. Etniskās identitātes veidošanās process ir daudzslāņains un darba ietvaros tiek skatīts kompleksi, tam mijiedarbojoties arī ar nacionālo, kultūras un latvisko identitāti.

  loading_gif