Latvijas Fotogrāfijas muzeja 19. gadsimta otrās puses – 20. gadsimta sākuma krājuma potenciāls jaunas ekspozīcijas veidošanā

  TitleLatvijas Fotogrāfijas muzeja 19. gadsimta otrās puses – 20. gadsimta sākuma krājuma potenciāls jaunas ekspozīcijas veidošanā
  Scientific work typesMaster's thesis
  CreatorLanceniece, Lauma
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes

  Latviešu

  2018. gadā provizoriski plānota Latvijas Fotogrāfijas muzeja pārcelšanās uz jaunām, plašākām telpām no līdzšinējām Mārstaļu ielā 8 uz Mārstaļu ielu 6. Šis apstāklis neizbēgami liek pārskatīt līdzšinējās, morāli novecojušās pastāvīgās ekspozīcijas saturu un dizainu, un domāt par jaunas, modernas ekspozīcijas izveidi. Pagājušajā gadā tika izveidota ekspozīcijas darba grupa (vadītāja Latvijas Fotogrāfijas muzeja direktore Maira Dudareva), kurā piedalās arī maģistra darba autore, un šobrīd norit darbs pie fotogrāfijas vēstures pētniecības. Maģistra darba tēma ir cieši saistīta ar autores profesionālo interešu un atbildības lauku, kurā ietilpst komerciālās jeb salonfotogrāfijas vēsture 19. – 20. gadsimta mijā. Maģistra darba galvenais pētnieciskais jautājums, uz kuru tiks meklēta atbilde darba gaitā, ir – vai un kā esošais Latvijas Fotogrāfijas muzeja 19. gadsimta otrās puses – 20. gadsimta sākuma krājums var tikt izmantots jaunas ekspozīcijas veidošanā saskaľā ar esošo muzeja misiju un plānotās ekspozīcijas vīziju. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz krājuma izpētes rezultātiem, teorētiskās literatūras studijām, muzeja misijas un ekspozīcijas vīzijas analīzes, piedāvāt savu attiecīgā laika perioda krājuma interpretāciju jaunās ekspozīcijas veidošanā. Tas iecerēts kā teorētisks palīgs Latvijas Fotogrāfijas muzeja ekspozīcijas sagatavošanā.

  Angļu

  The current study has intention to provide an overview of the collection of Latvian Museum of Photography from the second half of the 19th century to the beginning of the 20th century and to analyse opportunities to use potential of the collection to create an alternative vision of museum’s new permanent exhibition. In the course of research were examined museological theories concerning importance of permanent exhibition and collection of museum as well as theories about museum’s mission as crucial instrument defying museum’s identity and function. Separately were analysed mission of Latvian Museum of Photography comparing to other foreign museums missions, collection of defined period and current permanent exhibition comparing with different museums of photography in Europe and adding results of analysis of public opinion. In the last part author gives her vision of collection interpretation summarizing as well different opinions of specialists from museum and photography spheres. The conclusion shows that museum’s current mission and vision of new permanent exhibition contradict content of museum’s collection. Author shows that without any conceptual alterations new permanent exhibition will continue to ignore resource of museum’s collection and at the end provides her idea how to shift from art historical chronological type of exhibition to conceptual bias.

  loading_gif