Audiovizuālās mākslas hibrīdformāti YouTube vidē: autorības aspekts

  TitleAudiovizuālās mākslas hibrīdformāti YouTube vidē: autorības aspekts
  Scientific work typesMaster's thesis
  CreatorLogina, Agnese
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes

  Latviešu

  Kopš vietnes www.youtube.com (turpmāk tekstā – YouTube) parādīšanās 2005. gadā, kustīgā attēla, ar to saprotot kino, televīzijas pārraižu, mūzikas videoklipu un citu audiovizuālu formu darbus, veidošana un uztvere ir fundamentāli mainījusies. Šī vietne piedāvā uzglabāt un noskatīties grūti nosaucamu apjomu audiovizuālā materiāla vienību. Lai gan YouTube nav unikāla vietne tajā sastopamā materiāla daudzuma ziņā, šis portāls atšķiras no dažādām enciklopēdijām, datubāzēm un informācijas krātuvēm ar to, ka milzīgais informācijas daudzums ir plaši pieejams jebkuram lietotājam – nepieciešams tikai interneta pieslēgums un kāda iekārta, ar ko pieslēgties. YouTube funkcionē kā kopiena un video tajā eksistē mijiedarbībā ar citiem tāda paša formāta darbiem, radot nemitīgu intertekstuālu domu un iespaidu apmaiņu. Pēdējo desmit gadu laikā YouTube ir kļuvusi par piemēru, kā neierobežota pieeja vietnē publicētajiem darbiem ietekmē citu, it īpaši hibrīdformātā tapušu audiovizuālu darbu, veidošanu un uztveri. Starp galvenajām izmaiņām, ko veicina YouTube, jāmin, pirmkārt, ekskluzivitātes mazināšanās, kas izpaužas divos aspektos, proti, materiāls (piem., kadri no dažādu valstu vēstures arhīviem), kas iepriekš bija skatāms tikai ekskluzīvā veidā, tagad ir pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā. Otrkārt, šie materiāli ir pieejami atkārtotai skatīšanai. Galvenais maģistra darba mērķis: apskatot esošās autora definīcijas un pielāgojot tās YouTube videi, noskaidrot, kā mūsdienu virtuālajā vidē tiek veidots un izprasts autora koncepts. Apzinot YouTube saturu – vai vismaz tā dažādības spektru – vēlos pievērsties autora koncepta reprezentācijām dažādos kontekstos, kas savukārt ļautu atbildēt uz galveno pētījuma jautājumu, proti, kā var raksturot un pamatot YouTube vietnē novērojamās izmaiņas attiecībā uz autora konceptu.

  Angļu

  The title of this thesis is “The Hybrid Forms of Audiovisual Art in YouTube: the Authorship Aspect”. This thesis explores the YouTube website through a critical point of view in attempting to understand the wide variety of content, available on the site, through the lens of the concept of authorship. When talking about authorship, the main areas of concern are responsibility for the created works, originality, as well as the commercial gain and popularity which arise from being the author of a work presented on youtube. Thus, the question of this thesis is the following: acknowledging that the contemporary world of online culture offers new challenges in the understanding of authorship, can we still use the same existing definitions that were created to define author previously? Through an investigation of the many different ways in which youtube authors are creating their works, this thesis will open up a space in which to explore and challenge previously defined theories of authorship. In so doing this thesis will argue that a new definition of authorship is needed to encompass the new developments that YouTube presents us.

  loading_gif