Dizaina domāšanas metodes un to pielietojuma iespējas biznesā

  TitleDizaina domāšanas metodes un to pielietojuma iespējas biznesā
  Scientific work typesMaster's thesis
  CreatorSiliņa, Māra
  Year2016
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareSociālās zinātnes
  Keyworddesign process, design thinking, designer profile, design thinking methods

  Latviešu

  Temata izvēle un aktualitāte: Uzņēmējdarbība, to skaitā radošās industrijas tiek iespaidotas no tehnoloģiskiem un sociāliem pārrāvumiem, saskaroties ar konkurenci pasaules mērogā, kas būtībā ir izaicinājums menedžmentam. Tradicionāli, menedžments veidojies dažādu virzienu biznesa vajadzībām, pārliecinoties, lai uzdevumi tiktu izpildīti, lai ekonomiskā efektivitāte uzlabotos un produktivitāte kāpinātos. Grūtības, ar ko saskaras uzņēmumi augstās konkurences apstākļos, nespējot reaģēt uz pārmaiņām, pat, ja apzinās nepieciešamību transformēties,1 ir dažkārt nepārvaramas un sarežģītas, to skaitā nav ne pieredzes, ne veiksmes stāstu, šādām nenoteiktām problēmām. Maģistra darba izvēlētā tēma Dizaina domāšanas metodes un to pielietojuma iespējas biznesā ir aktuāla ne tikai no menedžeru, bet arī visu uzņēmuma procesos iesaistīto skatpunkta, kuri tiecās sasniegt inovācijas savā uzņēmumā. Šis laiks iezīmē inovāciju nepieciešamību, ne tikai produktiem un pakalpojumiem, bet arī virknei citu, tikpat aktuālu jomu, kā procesi, dizains, klientu iesaiste utt. Uzņēmumi, kas meklē jaunus veidus un pieeju biznesa problēmām, tiecoties vislabāk apmierināt klienta vēlmes un vajadzības, vienlaikus atzīstot tirgus attīstību, var attīstīt uzņēmējdarbību komerciālos nolūkos, pārliecinoties, ka dizaina domāšanas metodes nav tikai māksla, bet arī zinātne. Dizaina domāšana droši vien nav vienīgā izeja, bet gan daļa no tā, kur iespaidošanās no dizaineru darba un domu gājiena, jau dekādi tiek piemērota vadītāju diskursam. Tiek apgalvots, ka šo „pieeju var piemērot jebkurā vietā un jebkurai organizācijai, kura labprāt palielinātu savu novatoriskumu.” Pētījuma pamatproblēma: Pastāvošā tendence biznesa uzņēmumos ir jaunu, uzņēmējdarbību veicinošu veidu nepieciešamība. Latvijā trūkst kvalitatīvu jomas pētījumu, kas apstiprinātu vai noliegtu inovāciju ieviešanas un realizācijas saistību ar dizaina domāšanas procesiem un metodēm.

  Angļu

  Master’s Thesis - Design thinking and its appliance possibilities in business. Author: Māra Siliņa, supervisor Dr.oec., doc. Ieva Zemīte. The present Thesis’s consists of 3 chapters, 15 subchapters and 2 annexes; Paper includes 6 models, 2 tables and 81 titles in the sources and literature list. apzināt dizaina domāšanas metodes, kas sasniedz novatoriskus risinājumus uzņēmējdarbībā, kā arī noskaidrot uzņēmēju izpratni par dizaina domāšanas metožu pielietošanu. The aim of this Master’s Thesis is to study methods of design thinking, which achieve innovative solutions in business, as well as to establish entrepreneurs insights about methods application of design thinking. Overall this aim was reached and aformentioned aim was determined. First chapter of Master’s Thesis includes analysis of design’s concept and its seclusion, which is based on types and phases of design process. Significance of design approach and framework was determined, and characterizing features of designer and design thinker’s profile was identified. In second chapter of Master’s Thesis origin of design thinking and development of concept was reviewed by describing proceses and promises of design thinking, which tend to create innovations with methods of design thinking, including making of criteria for method selection. In third chapter qualitative data analysis and interpretation was conducted – opinions about role of design, designers and innovations in business was estimated, designer’s abilities and inheritance possibilities in business context was determined, design thinking methods and instruments, which achieve innovative solutions in business was defined and entrepreneurs insights established.

  loading_gif