Neatrastās identitātes? Latvijas dienas laikrakstu žurnālisti politikas, ekonomikas un kultūras lauku ietekmē

  TitleNeatrastās identitātes? Latvijas dienas laikrakstu žurnālisti politikas, ekonomikas un kultūras lauku ietekmē
  CreatorŠulmane, Ilze
  IzdevējsRīga : LU SPPI
  Languagelatviešu
  DescriptionRecenzenti: Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, Dr. paed. Inta Brikše. Literārā redaktore: Dr. phil. Dace Lūse. Angļu teksta redaktors: Dr. phil. Viktors Freibergs.; Monogrāfija tapusi Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)" ietvaros.
  Open (PDF)
  loading_gif