Humanitārās zinātnes

Filtra kritēriji
Nosaukums Datējums
 • Bezdarba iemeslu atšķirības Polijā un Latvijā dzīvojošiem jauniešiem
 • Freiberga Madara
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jauniešu bezdarba problēma ir kļuvusi par ekonomisko, sociālo un politisko jautājumu diskusijas sastāvdaļu. Šādu situāciju sekmē jaunieši nodarbinātības aktualitāte gan Latvijā, gan Eiropas Savienības valstīs kopumā. 2016.gada februārī bez darba Eiropas Savienībā bija 4,3 miljoni jauniešu. 2016.gada februārī jauniešu bezdarba līmenis ES valstīs bija 19,4%.1 Jauniešu bezdarba ir aktuāla problēma, arī vērtējot laika griezumā un tā apjomu ir ietekmējušas norises pasaules ekonomikā. Laika periodā no...
2016
 • Sieviešu tiesību vēsturiskie aspekti Francijā. Olimpa de Gūža
 • Gau Alise
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Sieviešu tiesības – šī tēma sabiedrībā tiek apspriesta arvien vairāk un vairāk. Dažādu ar sieviešu tiesību neievērošanu saistīto problēmu risināšanā iesaistās sabiedrības redzeslokā ļoti bieži redzamas personas, tostarp dažādi aktieri, režisori, mūziķi un citas slavenības. Mūsdienās šī uzdrīkstēšanās runāt par sieviešu tiesībām šķiet pašsaprotama, bet vai tā tas ir bijis vienmēr? Kādas netaisnības sievietes ir pieredzējušas pagātnē un kā dažādas vienlīdzības idejas attīstījušās laika gaitā – šie...
2016
 • Menedžmenta un menedžera loma mūsdienu mūzikas industrijā Latvijā
 • Goberga Krista
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma ir menedžmenta loma mūsdienu mūzikas industrijā Latvijā. 2014. gadā Eiropas Savienībā mākslas, izklaides un atpūtas nozare kopējā ekonomikas pievienotajā vērtībā veidoja 1,36%, savukārt Latvijā šis rādītājs bija vēl augstāks – 2,19%. Viszemākos rādītājus kopējā pievienotajā vērtībā uzrādīja Polija ar 0,64%, bet visaugstākos – Slovākija ar 2,44%, Latviju atstājot otrajā vietā (sk. 3.2. attēlu.).1 Svarīga kļūst ne tikai kvalitatīva muzikālā materiāla izvēle, bet arī mērķtiecīg...
2016
 • Jūrnieku folklora mūsdienās
 • Grauziņa Lauma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Pirms kāda eksāmena ziemas sesijā nopirku loterijas biļeti, grasījos nokasīt sudraboto pārklājumu, lai noskaidrotu, vai esmu, ko laimējusi. To redzēja mans dzīvesbiedrs, atľēma manu biļeti un teica: „ ja nokasīsi, tad novilsi sev laimi eksāmenā.” Biju pamanījusi viľa māľticīgo uzvedību jau iepriekš. Viľš vienmēr, pārnākot no jūras, ir noaudzis ar bārdu un matiem, sakot, ka jūrā tos nedrīkst dzīt, nekad viľa komanda neiet jūrā pirmdienās. Braucot mašīnā, nedrīkst runāt par mašīnas tehniskām lietā...
2016
 • Franču trioleta tradīcija latviešu literārajā telpā
 • Grigāne Rita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Triolets ir stingrā strofiskā dzejas forma, kas, parādījusies franču literatūrā XIII gadsimta izskaņā, sākotnēji tikusi asociēta ar kurtuāzo literatūru, taču, tā kā dzejas formai ir raksturīga tendence evolucionēt, tā gadsimtu gaitā ne vien pielāgojusies un veiksmīgi iekļāvusies arī citos literatūras strāvojumos, tostarp, XIV gadsimtam raksturīgajā pilsētu literatūrā un XVII gadsimtu caurstrāvojošajā baroka literatūrā, bet tikpat viegli pakļāvusies arī pakāpeniskām satura transformācijām, kas no...
2016
 • Spoku stāsti studentu vidē
 • Gūtmane Velta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Spoks stāsti ir viens no izplatītākiem žanriem 21. gs. Pa kādam spoku stāstu krājumam atrodas katrā bērnu vai pieaugušo bibliotēkā. Neskatoties uz to, vai spoku stāsti ir saglabājušies mutvārdu tradīcijā vai izklaides industrijas filmās vai grāmatās, tie vēl joprojām ir temati, kurus atcer vai piemien vēlos vakaros, piemērotā gaisotnē. Spoku stāsti ir stāsti par pārdabisko pieredzi ikdienišķā vidē. Par dzīvību un nāvi - vai cilvēks dzīvo mūžīgi gara veidolā vai sadrūp pīšļos zārkā. Jautājums par...
2016
 • Audiogrāmatas kā Latvijas grāmatniecības nozares attīstības iespēja
 • Jankava Grieta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Globāli audiogrāmatas ir visstraujāk augošais segments grāmatniecības nozarē un tam tiek prognozētas plašas nākotnes perspektīvas. Nozares vērtība šobrīd ir 2,8 miljardu ASV dolāru, kas galvenokārt saistīts ar strauji augošu audiogrāmatu apjomu. 2015. gadā tika izdotas 43`000 jaunas audiogrāmatas. Attīstoties tehnoloģijām, aug arī pieprasījums. 2015. gada pirmajos 8 mēnešos pārdoto audiogrāmatu skaita pieaugums attiecībā pret 2014. gadu bija 37,8%. kas ir liels kāpums. Šobrīd lielākais audiogrām...
2016
 • Baltijas kino nozaru struktūru salīdzinājums
 • Jansone Paula
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Kino mākslas veidošanai ir nepieciešami daudz priekšnosacījumu – izglītība, darba vieta, atbalsta mehānismi, izplatīšanas metodes. Šos apstākļus ietekmē valsts politiskā sistēma, kura var radīt pretimnākošus vai gluži otrādi – nelabvēlīgus apstākļus kino nozares darbībai. Radošajās un kultūras industrijās liela nozīme ir radošajam aspektam, kurš ietver sevī kultūras vērtību, un, filmu gadījumā, mākslas kvalitāti. Arī tas var ietekmēt kino nozares vērtējumu, un ar nekvalitatīvām filmām pat vislab...
2016
 • Būves upuris Latvijā
 • Jaudzema Justīne
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas teritorijā, kā arī citās valstīts, ir plaši izplatīti nostāsti un teikas, kas vēsta par dažādām pilīm, muižām, baznīcām un citām ēkām, kurās esot iemūrēti cilvēki. Apmeklējot kādu Latvijas pili vai muižu, bieži var sastapties ar šāda veida informāciju, kas parāda, cik aktuāla šī tēma ir arī mūsdienās. Tomēr, dzirdot šādus stāstus, rodas jautājums par to, vai tie atbilst patiesībai, vai konkrētajā vietā un Latvijas teritorijā kopumā ir pastāvējusi tradīcija ēkas celtniecības laikā tajā i...
2016
 • Kāri Bēges 4 noveļu tulkojums no noveļu krājuma “Labirinti”
 • Jirgensone Alise
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Jaunrades darbs Kāri Bēges 4 noveļu tulkojums no noveļu krājuma “Labirinti” ietver sevī noveļu tulkojumu, aprakstu par autori un viņas daiļradi, kā arī tulkojuma teorētisko pamatojumu. 20.gadsimta 80.gados norvēģu literatūrā parādās jaunas idejas, kuras pamazām nomaina 70.gadu sociālistisko laikmetu, kad literatūra, galvenokārt, pievērsās politiskām un sabiedriskām tēmām. Tagad jaunie rakstnieki pievēršas cilvēkam kā indivīdam, kas saistās ar jaunromantisma ideju atdzimšanu. Kāri Bēge šajā laikā...
2016
loading_gif