Par ACADEMIA


ACADEMIA ir akadēmiskais repozitorijs pētniekiem un institūcijām.

ACADEMIA mērķis – uzglabāt vienkopus un padarīt pieejamus Latvijā izstrādātos akadēmiskos darbus.

Lai veicinātu zinātnes attīstību un brīvu zināšanu apriti, lielākā daļa repozitorijā publicēto darbu ir pieejami pilntekstā.

ACADEMIA saturu veido Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju radīti darbi: promocijas darbi, maģistra darbi,
monogrāfijas, zinātnisko rakstu krājumi, konferenču tēzes un cita veida zinātniskie darbi. Tie ir aizsargāti ar autortiesībām.

ACADEMIA ir balstīts uz metadatiem. Par datu autentiskumu atbild sadarbības partneri.

Līdzdalība ACADEMIA ir atvērta Latvijas izglītības un zinātnes institūcijām.

Lai uzzinātu vairāk par iespējām uzglabāt un padarīt pieejamus jūsu zinātniskos darbus, sazinieties
ar ACADEMIA projektu vadītāju (e-pasts: academia@lnb.lv).

ACADEMIA izveidotājs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka.

loading_gif