Meklēt

Nosaukums Datējums
 • Nacionālā identitāte un komunikācija : Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ziņojumu krājums
 • Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku . kongress un Letonikas . kongress ( : Rīga Latvija)
 • Rīga : Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts,[2011]. ISBN 9789934819445
 • Krājumā ietverti 16 ziņojumi no 45, kas tika nolasīti Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” sekcijā „Nacionālā identitāte un komunikācija” 2011. gada 25. oktobrī.
 • Atmiņas tekstūra: Otrā pasaules kara pieminekļi Baltijas valstīs
 • Zelče Vita
 • Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts. ISSN 1691-9017
 • Referāts 3. Eiropas komunikācijas zinātņu konferencē (Eiropas komunikācijas pētniecības un izglītības asociācija, Hamburga, 2010.gada 12.–15. oktobris). Lauras Āboliņas un Mārtiņa Zandberga vāka dizains. || Rakstā aplūkota Otrā pasaules kara sociālās atmiņas sarežģītība Baltijā, kas atspoguļojas tam veltīto pieminekļu atmiņas tekstūrā. Pagātnes intensitāte ir veicinājusi bagātu pieminekļu topogrāfiju, turklāt to izveidošanas motivācijas ir bijušas atšķirīgas. Pieminekļi ir tapuši gan pateicoties...
 • Svētki, atceres dienas un to rituāli Krievijā : padomju pieredze, tās transformācija un šodiena : Uzvaras svētki Krievijā un Latvijā
 • Ločmele Klinta
 • Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts,2011. ISSN 1691-9017
 • Uzvaras dienas svinēšana 9. maijā Latvijā ir viens no pretrunīgākajiem un arī – populārākajiem kolektīvās svinēšanas rituāliem. Tas sevī ietver ne tikai noteiktu izpratni par 20. gs. vidus notikumiem, bet arī gadu desmitos veidotas piemiņas tradīcijas un vairākas attiecību dimensijas: starp varu un sabiedrību, starp valstīm (Latviju un Krieviju) un starp etniskajām kopienām Latvijas robežās. Raksts analizē Uzvaras dienas svētku ģenēzi kopš to pirmsākumiem Padomju Savienībā, kontekstualizējot to ...
 • Oral History: Migration and Local Identities
 • Garda Rozenberga Ieva
 • Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia,2011. ISBN 9789984624792
 • The book consists of articles written on the basis of papers presented at the conference with the same title. This took place at the University of Latvia in Riga between June 27-29, 2008. The conference and the online proceedings have been dedicated to the memory of Prof. Augusts Milts (1928-2008), the scientific director of the National Oral History Project and an important figure in the development of Latvian oral history research. The online proceedings focus on oral history research, life-hi...
 • Pēdējais karš: Traumas komunikācija
 • Zelče Vita
 • Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts,2010. ISBN 9789934819407
 • Grāmatā apkopoti valsts programmas “Nacionālā identitāte” pētnieciskajā projektā “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” 2010. gadā tapušie pētījumi, kuros aplūkotas Latvijas sabiedrības attiecības ar pagātni. Uzmanības centrā – kultūras trauma, kuru radījis Otrais pasaules karš un ar to saistītie notikumi. Pētījumos tiek jautāts, kā šī trauma ir ietekmējusi Latvijas iedzīvotāju kolektīvo atmiņu un identitāti. Krājumā ietvertajos rakstos analizēti traumatiskie nospiedumi Latvijas iedzīvotāju ide...

loading_gif