Meklēt

Nosaukums Datējums
 • Sievietes Francijas politikā 20. gadsimtā
 • Balmane Benita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma ir „Sievietes Francijas politikā 20. gadsimtā”. Tēmas izvēles pamatā ir tās aktualitāte, jo, neskatoties uz progresu gadsimta garumā, jautājums par dzimumu līdztiesībām Francijas politikā joprojām ir aktuāls. Francijā sieviešu cīņa par dzimumu līdztiesībām aizsākās revolūcijas laikā, bet ievērojami panākumi tika gūti pēc II Pasaules kara līdz ar sieviešu balsstiesību iegūšanu. Pateicoties Francijas sieviešu cīņai par vienlīdzību un personisko brīvību visās dzīves jomās, t.sk...
2016
 • Larsa Sobija Kristensena noveles „Duets” tulkojums
 • Bauere Laimdota
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma tika izvēlēta, pamatojoties uz to, ka tiek uzskatīts, ka tieši tulkošana visefektīvāk nostiprina un papildina tulkotāja valodas prasmes gan dzimtajā valodā, gan tajā, no kuras tiek tulkots. Tulkošana sevī neietver tikai mehānisku vārdu pārnešanu no vienas valodas citā. Lai tulkojums būtu kvalitatīvs, tulkotājam ir jāorientējas gan kultūrā, no kuras nāk tulkojamais darbs, gan tajā, uz kuras valodu tas tiek tulkots. Visu augstāk minēto iemeslu dēļ bakalaura darba autore ir izv...
2016
 • Jūrnieku folklora mūsdienās
 • Grauziņa Lauma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Pirms kāda eksāmena ziemas sesijā nopirku loterijas biļeti, grasījos nokasīt sudraboto pārklājumu, lai noskaidrotu, vai esmu, ko laimējusi. To redzēja mans dzīvesbiedrs, atľēma manu biļeti un teica: „ ja nokasīsi, tad novilsi sev laimi eksāmenā.” Biju pamanījusi viľa māľticīgo uzvedību jau iepriekš. Viľš vienmēr, pārnākot no jūras, ir noaudzis ar bārdu un matiem, sakot, ka jūrā tos nedrīkst dzīt, nekad viľa komanda neiet jūrā pirmdienās. Braucot mašīnā, nedrīkst runāt par mašīnas tehniskām lietā...
2016
 • Franču trioleta tradīcija latviešu literārajā telpā
 • Grigāne Rita
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Triolets ir stingrā strofiskā dzejas forma, kas, parādījusies franču literatūrā XIII gadsimta izskaņā, sākotnēji tikusi asociēta ar kurtuāzo literatūru, taču, tā kā dzejas formai ir raksturīga tendence evolucionēt, tā gadsimtu gaitā ne vien pielāgojusies un veiksmīgi iekļāvusies arī citos literatūras strāvojumos, tostarp, XIV gadsimtam raksturīgajā pilsētu literatūrā un XVII gadsimtu caurstrāvojošajā baroka literatūrā, bet tikpat viegli pakļāvusies arī pakāpeniskām satura transformācijām, kas no...
2016
 • Spoku stāsti studentu vidē
 • Gūtmane Velta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Spoks stāsti ir viens no izplatītākiem žanriem 21. gs. Pa kādam spoku stāstu krājumam atrodas katrā bērnu vai pieaugušo bibliotēkā. Neskatoties uz to, vai spoku stāsti ir saglabājušies mutvārdu tradīcijā vai izklaides industrijas filmās vai grāmatās, tie vēl joprojām ir temati, kurus atcer vai piemien vēlos vakaros, piemērotā gaisotnē. Spoku stāsti ir stāsti par pārdabisko pieredzi ikdienišķā vidē. Par dzīvību un nāvi - vai cilvēks dzīvo mūžīgi gara veidolā vai sadrūp pīšļos zārkā. Jautājums par...
2016
 • Audiogrāmatas kā Latvijas grāmatniecības nozares attīstības iespēja
 • Jankava Grieta
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Globāli audiogrāmatas ir visstraujāk augošais segments grāmatniecības nozarē un tam tiek prognozētas plašas nākotnes perspektīvas. Nozares vērtība šobrīd ir 2,8 miljardu ASV dolāru, kas galvenokārt saistīts ar strauji augošu audiogrāmatu apjomu. 2015. gadā tika izdotas 43`000 jaunas audiogrāmatas. Attīstoties tehnoloģijām, aug arī pieprasījums. 2015. gada pirmajos 8 mēnešos pārdoto audiogrāmatu skaita pieaugums attiecībā pret 2014. gadu bija 37,8%. kas ir liels kāpums. Šobrīd lielākais audiogrām...
2016
 • Baltijas kino nozaru struktūru salīdzinājums
 • Jansone Paula
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Kino mākslas veidošanai ir nepieciešami daudz priekšnosacījumu – izglītība, darba vieta, atbalsta mehānismi, izplatīšanas metodes. Šos apstākļus ietekmē valsts politiskā sistēma, kura var radīt pretimnākošus vai gluži otrādi – nelabvēlīgus apstākļus kino nozares darbībai. Radošajās un kultūras industrijās liela nozīme ir radošajam aspektam, kurš ietver sevī kultūras vērtību, un, filmu gadījumā, mākslas kvalitāti. Arī tas var ietekmēt kino nozares vērtējumu, un ar nekvalitatīvām filmām pat vislab...
2016
2016
 • Deja Francijas galmā 16. gadsimtā: Itālijas ietekme galma dejās
 • Prokofjeva Baiba
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darba tēma „Deja Francijas galmā 16. gadsimtā: Itālijas ietekme galma dejās” ir turpinājums autores iepriekšējiem pētījumiem – „Dejas Francijas galmā 13. – 15. gadsimtā” un „Deja Fransuā I galmā: Itālijas ietekme galma dejās”. Šis ir noslēdzošais darbs, kurā autore plāno apskatīt dejas lomu un attīstību Francijas galmā 16. gadsimtā, kad vadošo lomu dejas mākslā noteica Itālija. Darba tēma, pēc autores domām, ir uzskatāma par aktuālu, jo Latvijā ir salīdzinoši maz pētījumu seno deju jom...
2016
 • Būves upuris Latvijā
 • Jaudzema Justīne
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Latvijas teritorijā, kā arī citās valstīts, ir plaši izplatīti nostāsti un teikas, kas vēsta par dažādām pilīm, muižām, baznīcām un citām ēkām, kurās esot iemūrēti cilvēki. Apmeklējot kādu Latvijas pili vai muižu, bieži var sastapties ar šāda veida informāciju, kas parāda, cik aktuāla šī tēma ir arī mūsdienās. Tomēr, dzirdot šādus stāstus, rodas jautājums par to, vai tie atbilst patiesībai, vai konkrētajā vietā un Latvijas teritorijā kopumā ir pastāvējusi tradīcija ēkas celtniecības laikā tajā i...
2016

loading_gif