Meklēt

Nosaukums Datējums
 • Starpkultūru komunikācijas īpatnības: stereotipi un to nozīme Ramona Hosē Sendera romānā Nensijas doktora disertācija
 • Cīrule Lāsma
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Mūsdienās globalizācijas un migrācijas procesi notiek daudz aktīvāk, tādejādi arvien lielāku nozīmi kultūrā iegūst komunikācijas procesi. Aktīvo globalizācijas procesu rezultātā, nereti cilvēkiem rodas vajadzība veidot veiksmīgu starpkultūru komunikāciju, vēl jo vairāk, ja ģeogrāfiskie šķēršļi un valstu robežas ir atvērtas jebkuram interesentam. Aktuāli nacionālie procesi skar ne tikai lielās valstis kopumā, bet ietekmē gan reģionus, gan ikvienu tautu un valsti. Ekonomisko un sociālo apstākļu re...
2015
 • Kustības La Movida Madrileña izpausmes mūsdienu Spānijas kultūrā
 • Klismeta Līva
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Francisko Franko diktatūras laikā tiesības uz brīvību tika ierobeţotas un valsts politiskā struktūra kultūrai noteica stingru kārtību. Līdz ar diktatūras beigām 1975. gadā Spānijā aizsākās un attīstījās sociāli kulturāls fenomens La Movida madrileña. Nav iespējams noteikt precīzas robeţas, bet var minēt vairākus notikumus, kas kalpoja kā sākuma punkti, piemēram, koncerts „Homenaje a Canito” 1980. gadā, kurā pirmoreiz uzstājās grupas, kas kļuva par Movidas simboliem, kā arī koncerts „El concierto...
2015
 • Laikmetīgās dejas izrāde „Andele”
 • Cukura Agate
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Mans bakalaura darbs laikmetīgās dejas horeogrāfijas apakšprogrammā ir trīsdesmit minūšu gara laikmetīgās dejas izrāde „Andele”, kuras pirmizrāde būts 2015. gada 13.jūnijā, Zirgu Pasta Karamazovu zālē. Par izrādes tēmu esmu izvēlējusiesiepirkšanās kā pamatvajadzību aizstāšana, kas mūsdienās kļūst aizvien aktuālāka, jo pieaugot lielveikalu un to piedāvājumu klāstam, pieaug arī cilvēku skaits, kuriem iepirkšanās kalpo kā pamatvajadzību aizvietotājs.Bakalaura darba ietvaros pievēršos cilvēku tieksm...
2015
 • Politiskais plakāts 20. gadsimta 30. gados Latvijā un Valensijā
 • Dranka Modris
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darbs „Politiskais plakāts 20. gadsimta 30. gados Latvijā un Valensijā” ir teorētisks un praktisks pētījums Latvijas un Eiropas mākslas vēstures jomā. Izvēloties darba tēmu, galvenais akcents tika likts uz tās atbilstību autora studiju programmai Starpkultūru sakari Latvija- Spānija, kā arī personiskajām interesēm. Politiskā propaganda ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā izplatīt kādas ideoloģijas principus un pamatnostādnes. Visiedarbīgākais līdzeklis šāda veida informācijas popula...
2015
 • Slēpņošanas ietekme uz dzīvesvietas pieredzi: Āgenskalna piemērs
 • Dreimane Sabīne
 • Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā ar slēpņošanas palīdzību iespējams labāk izzināt savu dzīvesvietu un apkārtējo vidi, izmantojot uz atrašanās vietu balstītu spēli.||Bachelor thesis „Geocaching repercussions on living space experience: example of Agenskalns” it is to define how to with geocaching, help is possible to better learn about their habitat and the environment overall, using the location-based game. The theoretical base is a location-based experience in view of the advanced technology p...
2015
 • Luga "Dērbijas vergi" un tās teorētiskā analīze
 • Judina Ludmila
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darbs ir veltīts lugas „Dērbijas vergi” radīšanai un tās teorētiskajai analīzei. Tas sastāv no divām daļām – vispārējas lugas „Dērbijas vergi” analīzes, kā arī pašas jaunradītās lugas. Darba teorētiskajā daļā tiek tiek apskatīti tādi dramaturģisku darbu veidojoši elementi, kā lugas vispārējs raksturojums, lugas pamatideja, lugas siţets, uzbūves un struktūras analīze, tēlu, laika, vides un darbības vietu raksturojums, dokumentalitāte lugā, kā arī potenciālā mērķauditorija. Lugas „Dērbij...
2015
 • Kultūras globalizācijas raksturīgākās izpausmes starptautisko kultūras projektu realizācijā Latvijā
 • Ezeriete Gunda
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Uz šobrīd pasaulē notiekošajiem procesiem arvien vairāk tiek attiecināts vārds ‘globalizācija’. Šis jēdziens tiek lietots aprakstot gan ekonomiskus, gan sociālus, gan politiskus, kā arī kultūras jomā notiekošus procesus un to bieži dzird dažādās pārraidēs, par to var lasīt dažādos rakstos un par to tiek izteikti atšķirīgi viedokļi. Globalizācijas ietekme uz kultūru vienlaikus aizraujoša un pretrunīga tēma. Diskusijas un sarunas par šo tēmu nerimstas un izceļas ar pausto viedokļu daudzveidību. Ta...
2015
 • Dejas izrāde Trīs grācijas
 • Frolova Taisija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura un vienlaikus jaunrades darbs veltīts trīs grācijām, kuras gan ir aprakstītas visos mākslas vēstures kursos un veido graciozitātes ideālu mūsu kultūrā, tomēr ne to izcelsme, ne attiecības savā starpā, ne šodien pieejamie apraksti nav viennozīmīgi. No vienas puses, tās līdzinās mūzām, no otras, – horām, bet vienlaicīgi iemieso sevī cēluma un cieņas etalonu, kas reti parādās starp romiešu un grieķu dieviem. Romiešu grācijas ir pārņemtas no grieķu haritām. Termins „grācija“ ir cēlies no r...
2015
 • Para-doxa jeb pasaka jauktā secībā
 • Gediņš Rūdolfs
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Visiem labi zināms, ka likumi domāti, lai tos pārkāptu, teorijas patiesumu pierāda tās izņēmumi, principi ir kā guļošie policisti utt. Saprotam, ka dzīvojam neviennozīmības laikmetā un daļēji tāpēc šī darba pamattēma ir paradokss jeb absurda patiesība. Ar paradoksu pēc tā definīcijas saprot tādu secinājumu, kas nonāk pretrunā ar pie tā novedošajiem loģiskajiem apsvērumiem. Mums jau no skolas laika tiek netieši norādīts, ka paradokss ir izņēmums, ka tā ir nestandarta situācija, jo visi izteikumi ...
2015
 • Vēlīnā Viktorijas laikmeta britu sabiedrības reāliju lietojums V. Š. Gilberta un A. S. Salivana operetēs
 • Griņeviča Marija
 • Latvijas Kultūras akadēmija
 • Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu „Vēlīnā Viktorijas laikmeta britu sabiedrības reāliju lietojums V. Š. Gilberta un A. S. Salivana operetēs”. Autore pievērsās angļu muzikālajam teātrim, jo šis temats veiksmīgi apvieno viņas ilggadējo aizraušanos ar muzikālo teātri un bakalaura studiju „Starpkultūru sakari: Latvija – Lielbritānija” apakšprogrammas specifiku, kas paredz padziļinātu britu kultūras apguvi. Bakalaura darba pētījuma objekts ir dramaturga V. Š. Gilberta un komponista A. S. Salivan...
2015

loading_gif