21. gadsmita latviešu un spāņu bērnu literatūra: kopīgais un atšķirīgais

  Title21. gadsmita latviešu un spāņu bērnu literatūra: kopīgais un atšķirīgais
  Scientific work typesBakalaura darbi
  CreatorLočmele, Kristīne
  Year2015
  IzdevējsLatvijas Kultūras akadēmija
  Languagelatviešu
  Institution nameLatvijas Kultūras akadēmija
  NozareHumanitārās zinātnes

  Latviešu

  Cilvēks sākas ar bērnību. Bērni varbūt daudz ko nezina, bet viņiem ir izveidota plaša izjūtu pasaule, kura tiek būvēta uz pieredzes bāzes, tādējādi ir iespējams runāt un analizēt bērnu literatūras problēmsituāciju aktualitātes ne tikai valodas attīstības kā personības veidošanas priekšnosacījumu, bet arī kā radošās domāšanas, emocionālās pieredzes un fantāzijas veidojošu aspektu. Tā kā tiek uzskatīts, ka literatūra ir viens no svarīgākajiem cilvēka attīstības un pilnveidošanās stūrakmeņiem, un ka daiļliteratūras brīnumaino pasauli ir jāiepazīst jau no bērnības, bakalaura darba autore ir izvēlējusies pētīt un analizēt latviešu un spāņu bērnu literatūru 21. gadsimta aspektā. Bērnu literatūra, sniedzot emocionālu pārdzīvojumu, aizraujot lasītāju dažādās pasaules un dzīves situācijās, vienlaikus ir arī pieredzes skola. No daiļdarba, ko lasa bērns, atkarīgs, kādi priekšstati radīsies par ģimeni, attieksmi pret dabu un dzīvajām būtnēm, patriotisko vidi, vēsturi un ētiski estētiskajām vērtībām.

  Angļu

  The title of the bachelor`s paper is “The Latvian and Spanish Children`s Literature of the 21st Century: Similarities and Differences”. The aim of the paper is to analyse and compare literary works of Latvian and Spanish children`s literature in the aspect of the literary tendencies and topical issues of the 21st century. The bachelor paper consists of three chapters. In the first chapter the author analyses the concept of children`s literature, describing it in the aspect of historical development. Spanish and Latvian literary works have been characterized from the historical point of view. In the second chapter the author focuses on exploring two literary awards – the award of Jānis Baltvilks in Latvia and the National Award of Children and Youth`s literature in Spain. The author of the bachelor`s paper would argue that considering the wide range of books in children`s literature the literary award can serve as a criterion for choosing good and qualitative Latvian and Spanish literary works for analysing and comparing children`s literature in the 21st century Latvia and Spain. The third chapter deals with a detailed analysis of Latvian and Spanish literary works, defining the similarities and differences in the literary works of both countries. The research has led to a conclusion that both Latvian and Spanish children`s literature has common problematic issues, for example, the concept of the family, the individual`s attitude towards the environment and living beings, patriotic issues and the reflection of different moral values in the society. However, research findings show a number of differences which demonstrate that Latvian and Spanish cultural features yield to diverse interpretations, for example, the concept of a divorced family or the symbolic character of a tree.

  Spāņu

  El presente trabajo de fin de grado está dedicado al tema “La literatura infantil letona y española del siglo XXI: similitudes y diferencias” (“The Latvian and Spanish Children`s Literature of the 21st Century: Similarities and Differences”). El objetivo del trabajo es analizar y comparar las obras literarias de la literatura infantil letona y española en el aspecto de las tendencias literarias y temas de actualidad en el siglo XXI para definir las similitudes y diferencias en ambas literaturas. El trabajo consta de tres capítulos. En el primer capítulo se analiza el concepto de la literatura infantil, se presenta su evolución histórica y se caracterizan las obras literarias de la literatura infantil en Letonia y España en el aspecto del desarrollo de la literatura infantil en ambos países. En el segundo capítulo la autora se centra en la exploración de dos premios literarios – el premio de Janis Baltvilk en Letonia y el Premio Nacional de la literatura infantil y juvenil en España. La autora considera que, al tener que elegir entre las numerosas obras de literatura infantil publicadas, los premios literarios pueden servir como criterio de calidad de la literatura y de elección de las obras literarias letonas y españolas para hacer el análisis y la comparación de la literatura infantil. El tercer capítulo está dedicado al análisis profundo y la comparación de las obras literarias letonas y españolas seleccionadas definiendo las similitudes y diferencias de la literatura infantil en el siglo de XXI en ambos países. Los estudios sobre el tema han llevado a la conclusión de que la literatura infantil letona y española tiene cuestiones comunes como el concepto de una familia, la actitud del individuo hacia los seres vivos y el medio ambiente, asuntos historicos y el reflejo de diferentes valores morales en la sociedad. Sin embargo, se pueden observar también algunas diferencias que revelan peculiaridades propias de la cultura letona y de la española.

  loading_gif